Biobran MGN-3 - Prehľed

Celkový laický přehled faktů o přípravku ImunoBran MGN-3 a jeho přínosech

Přípravek ImunoBran MGN-3 byl vyvinutý v Japonsku v roce 1992 p. Hiroakim Maedem, současným ředitelem výzkumného a rozvojového střediska společnosti Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd. v Tokiu. Zájem Maeda se soustředil na hledání řešení pro lidi i zemědělské organismy na bázi přírodních rostlinných živin. Na konci 80. let obrátil svoji pozornost na polysacharidy, o kterých bylo známé, že posilují imunitní odezvu, a podařilo se mu vyvinout doplněk imunitního systému, AHCC®.

Po angažování ve společnosti Daiwa Pharmaceutical, kterou tehdy vedl p. Yasuo Ninomiya, Maeda vyvinul nový komplex polysacharidů s kratším řetězcem (především na bázi arabinoxylanů a dalších hemicelulóz), kterým dal generický název MGN-3. Tento název obsahuje iniciály příjmení pánů M. Maedy, G. Ghoneuma a N. Ninomiyi, kteří stáli za jejich vývojem, a číslo 3 označuje třetí generaci produktu. (Většinu imunologického výzkumu produktu potom realizoval Mamdooh Ghoneum, profesor imunologie na kalifornské Drew University of Medicine and Science v Los Angeles.) Společnost Daiwa následně uvedla komplex MGN-3 na trh pod obchodním názvem ImunoBran

O:  Co je to vlastně arabinoxylanová sloučenina ImunoBran MGN-3?

Už mnoho let je dobře zdokumentováno, že velké molekuly některých polysacharidů - komplexních uhlohydrátů, jako je např. rostlinná vláknina - dokáží stimulovat imunitní systém. Vláknina se všeobecně podle výzkumu spojuje se snižováním hladiny cholesterolu, zlepšováním metabolismu cukru a redukcí krevní toxicity; a rýžové otruby mají navíc protivirové vlastnosti, kdy vláknina z jistých druhů hub zase prokazatelně zvyšuje imunitní odezvu. Jelikož ale, jak víme, rostlinná vláknina je pro lidský organismus z větší části nestravitelná a tělem jen prochází, této její výhody pro imunitu zůstávaly prakticky nevyužité. Když však dlouhé molekuly polysacharidů (konkrétně z rýžových otrub) rozštěpíme na menší, zvané hemicelulózy, ze kterých nejpotentnější jsou právě arabinoxylanové sloučeniny, tyto výhody se nejen znásobí, ale především se stanou využitelnými pro lidský imunitní systém, jelikož takto upravené mají tyto sloučeniny molekulární hmotnost dostatečně nízkou na to, aby je tělo přes tenké střevo dokázalo vstřebat do krevního oběhu.

Hlavním výrobcem tohoto typu hemicelulózových potravinových doplňků je společnost Daiwa Pharmaceutical v Japonsku, která vlastní patent na jedinečný proces štěpení (částečně hydrolyzované) vlákniny z rýžových otrub pomocí enzymů z výtažků z houževnatce jedlého, houby známé také po názvem šitake (lat. Lentinula edodes), jehož výsledkem je jedinečná, přírodní směs hemicelulóz, jejichž základní složkou je arabinoxylanová sloučenina, b-1,4-xylofyronázová hemicelulóza. (A i když je ve výrobě jednou z ingrediencí houba šitake, v konečném produktu není po houbě ani stopy, takže lidé s intolerancí na houby se nemusí obávat reakce.) Níže uvádíme ilustraci základní molekuly vlákniny a následně její rozštěpenou nebo „zredukovanou“ formu, v tomto případě hemicelulózu nazývanou arabinoxylan.

Výsledná směs hemicelulózových sloučenin z tohoto procesu dostala generické pojmenování ImunoBran MGN-3 - anebo zkráceně ImunoBran. (Ve výzkumu se ujalo pojmenování MGN- 3, což je generické pojmenování výrobců a využívá se také další generický název MRB, což jsou iniciály z anglického spojení modifikovaná vláknina z rýžových otrub.) Používá se také spojení arabinoxylanová sloučenina ImunoBran, protože arabinoxylan je jednou z jejích hlavních složek. Jako směs přírodních sloučenin (hemicelulóz), sestávající z celé palety polysacharidů s krátkým řetězcem, je ImunoBran pro organismus mnohem přijatelnější než jednosložkové látky (které bývají obsažené v konvenčních léčivech). Přirozená široká paleta složek je zřejmě i důvodem, proč se tato látka neprojevuje nijak toxicky a nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky.

schema of BioBran

Imunitní systém

Imunitní systém představuje kolektivní sílu sestávající z bilionu bílých krvinek, kostní dřeně, protilátek, cytokinů a brzlíku, armádu, která pomáhá odhalovat a ničit miliony mikroorganismů (bakterií, virů, parazitů, hub), které každodenně pronikají do našeho těla, a zároveň tisíce našich vlastních buněk, které se změnily na geneticky abnormální nebo rakovinné. Imunitní systém je ve skutečnosti považovaný za stejně složitý jako nervový systém; je schopný nejen vyprodukovat specifickou protilátku pro každý z milionů různých infekčních původců, ale dokáže si následně celá desetiletí pamatovat, jakou protilátku v případě potřeby znovu vyrobit.

O:  Jaký je účinek na organismus?

Arabinoxylanová sloučenina ImunoBran MGN-3 dokáže stimulovat slabý imunitní systém (viz text vpravo) intenzivněji a bezpečněji, než jakákoli jiná, ať již přírodní nebo syntetická látka. Profesor imunologie na Lékařské a přírodovědecké univerzitě Charlese R. Drewa v Kalifornii, Mamdooh Ghoneum dokonce uvádí, že ImunoBran je nejpotentnější imunomodulátor, jaký ve své praxi testoval. I přesto zatím není známý přesný mechanismus působení, zdá se, že přípravek působí zvyšováním tělesné produkce přirozených cytokinů, jako jsou interferony, interleukiny a tumor nekrotizující faktory, které nejenže přímo pomáhají ničit zvrácené buňky a viry, ale současně zvyšují aktivitu lymfocytů - B buněk, T buněk a především NK buněk (přirozených zabijáků), čímž nakopávají imunitní systém. B buňky mají na starosti výrobu protilátek a T a NK buňky putují tělem a ničí viry nebo bakteriemi napadené a rakovinově zvrácené buňky. (Jedna NK buňka dokáže během svého života zabít až 27 rakovinných buněk; přisaje se na ně a vstříkne do nich smrtelné chemické granule, které abnormální buňku do 5 minut zničí.)

Pokud je organismus ve stresu nebo jej trápí nemoc, může dojít k situaci, že se imunitní systém stane přetaženým a činnost ochranných buněk se zpomalí. Když se k situaci přidruží léčba medikamenty, jako je například chemoterapie v případě rakoviny, činnost imunitního systému se ještě více potlačí. Slabý imunitní systém pak nedokáže dostatečně chránit organismus před zamořením a šířením infekcí a rakovinným bujením.

Pro prevenci nemocí a jejich léčbu je proto mimořádně důležité optimalizovat funkčnost imunitního systému, především činnost NK buněk, které představují 15 % bílých krvinek a jsou považovány za „elitní jednotky“ systému. Každé zvýšení jejich aktivity má potenciál zvýšit šanci i rychlost uzdravení. Výzkum imunomodulátorů se z tohoto důvodu soustředí často na tento jediný parametr, aktivitu NK buněk, jelikož je snadno měřitelná (v laboratoři 51Cr separačním testem), a dává nám dobrý obraz o celkové síle imunitního systému. Většina studií věnovaných přípravku ImunoBran ve velkém zahrnovala testování aktivity NK buněk, přičemž se prokázalo, že ImunoBran MGN-3 dokáže zpomalenou aktivitu NK buněk zvýšit i o 300 a více procent.

Současně dokáže ImunoBran zvýšit sníženou aktivitu T buněk o 250 a B buněk o 200 %, a podobně tak aktivitu ostatních faktorů imunitního systému, jako je TNF. Tento efekt je přitom dosažený bez jakékoli průvodní toxicity anebo nežádoucích vedlejších účinků (na rozdíl od syntetických cytokinů, v současnosti aplikovaných onkology, kde, jako v případě interleukinu-2, může docházet až k extrémní toxicitě).

Níže uvádíme graf, na kterém je zřejmé, jaký nárůst aktivity NK buněk je možné očekávat už po dvou týdnech po doplnění výživy o ImunoBran. Aktivita NK buněk se vědecky měří tak, že do zkumavky se živými rakovinovými buňkami se vloží krev pacienta a po čtyřech hodinách se pomocí radioaktivního markeru změří podíl zničených buněk NK buňkami z krve. I přesto, že podávání přípravku v rámci tohoto experimentu bylo po 2 týdnech pozastaveno, aktivita NK buněk se držela nad úrovní kontrolní skupiny ještě několik následujících týdnů.

In VIVO tests on human NK cell activity Legenda: Aktivita NK buněk > Příjem 2 g denně během 2 týdnů / skupina ImunoBran MGN-3 / kontrolní skupina / počet týdnů

Výzkum dále ukázal, že pokud je ImunoBran zařazený do pravidelného stravování, stimulace imunitního systému časem nemusí klesnout. Skutečnost, že při prodlouženém užívání nedochází k poklesu účinku, k tzv. hyporesponzivnosti, je u imunomodulačních přípravků velmi neobvyklá a znamená, že ImunoBran funguje soustavně i při dlouhodobějším užívání. Aktivita NK buněk obvykle dosahuje svého vrcholu přibližně po jednom nebo dvou měsících užívání vysoké dávky, po kterém je možné přejít na nižší, udržovací dávku (viz část dávkování níže). To, za jakou dobu pacient dosáhne vrcholu aktivity, závisí na množství denní dávky.

Nedávno se prokázalo, že ImunoBran má v organismu i protizánětlivé účinky. Vedoucí vývojového oddělení společnosti Daiwa Pharmaceutical, Dr. Endo se rozhodl sám zkusit ImunoBran na bolesti v rukou, které mu způsobovala revmatická artritida, a které následně postupně ustoupily. Předpokládá se, že kromě zjevných zánětlivých problémů v organismu (tzv. -itidy), jako je artritida nebo alergií, zvyšuje zánět v těle míru mutace buněk. Jeho redukováním bychom tedy mohli pomoci minimalizovat riziko vzniku rakoviny.

Schopnost zvyšovat aktivitu imunitního systému a redukovat zánět, činí z přípravku ImunoBran důležitý výživový doplněk pro mnoho situací. (Upozorňujeme, že v souvislosti s přípravkem ImunoBran byl výzkum uskutečňovaný převážně v souvislosti s jeho vlivem na rakovinu; ve vztahu k virovým a bakteriálním infekcím a cukrovce je potřebný ještě další výzkum.)

Všeobecná péče o zdraví — ImunoBran MGN-3, zvyšováním aktivity bílých krvinek pomáhá posilovat imunitní systém i u zdravých lidí. Jeho užívání zvyšuje imunitu a schopnost organismu ničit infekce a bujení buněk v zárodku, předtím, než dojde k šíření. Lidem, kteří se necítí dobře, umí ImunoBran zlepšením fungování imunity pomoci při regeneraci organismu.

Rakovina — Při aplikování v kombinaci s dobrým léčebným programem dokáže ImunoBran pomoci organismu zvýšit jeho vlastní šance na přežití zaktivizováním bílých krvinek a propagací eliminace zvrácených buněk. Dokáže také zlepšit kvalitu života pacientů podstupujících chemoterapii anebo hormonální léčbu, a to díky schopnosti zmírňovat vedlejší účinky léků, které se při těchto terapiích používají. (často dochází zejména ke zmírnění nevolnosti a ztráty vlasů.) Největší přínos je zaznamenávaný u rakovin krve, jako je leukémie a vícenásobný myelom a dobré výsledky jsou pozorované u ostatních typů rakoviny, jako lymfomy, rakovina vaječníků, prostaty, prsu (na podrobnější výsledky výzkumů se podívejte na „clinical research“). Je důležité podotknout, že ImunoBran sám o sobě není lékem na rakovinu, ale užitečným dodatkem nebo doplňkem onkologického léčebného programu probíhajícího pod dohledem kvalifikovaného lékaře. Správná léčba dokáže zásadním způsobem zredukovat objem rakovinných buněk v organismu (v procesu, který je možný nazvat jako odbourávání), přičemž ImunoBran MGN-3 umí pomoci imunitě zvládnout zbytek. (Většina výzkumu zaměřeného na účinky arabinoxylanu obsaženého v přípravku ImunoBran na rakovinu je realizována při současném podávání konvenční léčby.)

Virové infekce jako je HIV, AIDS a hepatitida B a C - U pacientů s těmito stavy dokáže ImunoBran zvyšovat imunologické parametry (jako jsou produkce interferonu gama, GOT, GPT a gama GPT). Výzkum in vitro ukázal, že přípravek dokáže inhibovat replikaci viru HIV bez průvodní toxicity. Opět je nutné podotknout, že ImunoBran samotný není lékem na tyto stavy, ale spíše užitečným doplňkem adekvátního léčebného programu určovaného kvalifikovaným lékařem. (ImunoBran vykazuje pouze minimální úspěšnost u syndromu chronické únavy. Svědčí to nejspíše o tom, že tento stav je pravděpodobně mnohem složitější, než nějaká čistě virová infekce.)

Bakteriální infekce jako nachlazení, horečnaté stavy a otravy jídlem - U těchto stavů dokáže ImunoBran při konvenční léčbě posílením imunitního systému urychlit uzdravení. (Většina důkazů o tom, že ImunoBran umí pomoci zvládat bakteriální infekce je z ústního podání, ale v zásadě to neodporuje tomu, co je možné očekávat od aktivity nabuzeného imunitního systému.)

Cukrovka  — ImunoBran dokáže zvýšit toleranci glukózy. V žádném případě jej však NENí MOžNé považovat za náhradu inzulínu anebo při jeho podávání přestat se sledováním cukru. Tato oblast si v každém případě vyžaduje další výzkum.

Zánětlivé stavy — ImunoBran redukuje zánětlivé reakce v organismu, čímž pomáhá přinášet symptomatickou úlevu při celé škále zánětlivých stavů, včetně artritidy. Působí potlačováním infiltrace zejména neutrofilních leukocytů do zanícené tkáně. Tato jeho schopnost zatím nebyla klinicky testovaná na lidech. Nedávné výzkumu však mimochodem naznačují, že existuje silná spojitost mezi nadměrnou zánětlivou reakcí v organismu a abnormálním růstem buněk.

Alergie — ImunoBran dokáže, podobně jako při snižování zánětlivé odezvy, redukovat i symptomy alergií. Potlačuje degranulaci bazofilních granulocytů, buněk, které jsou přirozenými zásobárnami histaminu, který vyvolává alergické projevy.

O:  Jsou tyto údaje podloženy klinickým výzkumem?

Na rozdíl od většiny jiných přírodních doplňků, arabinoxylan obsažený v přípravku ImunoBran MGN-3 se opírá o velmi slibný klinický výzkum (viz clinical research) zahrnující množství studií realizovaných na lidech, z nichž byly mnohé publikovány v recenzovaných lékařských časopisech. Výzkum probíhal na Univerzitě Charlese R. Drewa, která je součástí Kalifornské univerzity v Los Angeles ve Spojených státech, na některých klinikách a v nemocnicích v Evropě a na různých univerzitách a výzkumných zdravotnických střediscích v Japonsku, včetně čibské univerzity, Dívčí vysoké školy v Kobe, Lékařské univerzity Džičiho, Univerzity Nippon, Kjúšské univerzity, Nagoské univerzity, Kjótské univerzity, Lékařské univerzity v Tojamě a Lékařské univerzity Kawasakiho.

Dr.Mamdooh GhoneumVedoucím výzkumu přípravku ImunoBran je dr. Mamdooh Ghoneum, profesor na katedře imunologie Lékařské a přírodovědné univerzity Charlese R. Drewa ve Spojených státech. Dr. Ghoneum, v současnosti mezinárodně uznávaná kapacita v oblasti imunoterapeutického přístupu k léčbě rakoviny, získal PhD. z radioimunologie na Tokijské univerzitě a od té doby se věnuje práci v oblasti imunologie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Během uplynulých 20 let zkoumal různé látky, které dokáží zlepšovat fungování imunitního systému, a podle svých slov ImunoBran MGN-3 je nejpotentnější imunokomplex, jaký kdy testoval. Výsledky ho natolik ohromily, že v současnosti zaměřuje celou svou vědeckou pozornost léčbě pomocí této sloučeniny.

I přesto, že výzkum imunologické odezvy na sloučeninu arabinoxylanu obsaženou v přípravku ImunoBran byl velmi pozitivní u celé škály nemocí, od rakoviny a cukrovky, až po virové infekce, jako je AIDS a hepatitida B a C, zjevně je zapotřebí provést ještě rozsáhlejší klinický výzkum in vivo, který by obsahoval i dvojitě zaslepené studie, abychom dokázali přesně určit, jak ovlivňuje pozorované zvýšení imunitní odezvy (zejména aktivita NK buněk) statistiku uzdravení a přežívání u uváděných chorobných stavů.

O:  Je ImunoBran nějakým způsobem toxický, nebo má vedlejší účinky?

Ne. Arabinoxylanová sloučenina v přípravku ImunoBran je přírodní produkt bez nežádoucích anebo toxických vedlejších účinků. Potvrzují to krevní testy a vyšetření funkčnosti jater a ledvin u lidí, kteří brali vysoké dávky této sloučeniny po dobu více měsíců. Jedinou zřejmou kontraindikací je skutečnost, že jako imunomodulátor se schopností stimulovat slabý imunitní systém, by se tento přípravek neměl užívat v kombinaci s léky určenými k potlačení imunity.

I přesto, že do výroby přípravku vstupují houbové enzymy, ve finálním produktu není po houbách ani stopy, proto jej mohou směle užívat i pacienti se známou intolerancí hub bez obav z alergické reakce. Sloučenina je schválena Japonským sdružením pro zdravé potraviny a výživu, a splňuje také přísné hodnotící standardy ve smyslu předpisů tamního ministerstva zdravotnictví.

O:  V jakých dávkách a kdy by se měl ImunoBran užívat?

Vzhledem k tomu, že si organismus v případě ImunoBranu v průběhu času nebuduje rezistenci, je možné tento potravinový doplněk užívat bezpečně a účinně i delší dobu, bez nutnosti pozvolného zvyšování dávky, jak je tomu v případě jiných imunomodulátorů.

ImunoBran by se měl užívat vždy po jídle (ideálně 30 minut po), přičemž větší denní dávky by se měly rozdělit na tři porce užívané po snídani, obědě a večeři. Pokud je pacient užívající přípravek velmi nemocný, může setrvat u dávky 3 g denně i delší dobu.

S výjimkou případů, kdy je přípravek užívaný pro udržení dobrého zdraví, doporučujeme léčeným pacientům, aby o jeho užívání vždy informovali svého ošetřujícího lékaře, aby mohl přípravek začlenit do svého léčebného programu.

Vědecké studie o účinnosti a mechanismu účinku přípravku ImunoBran MGN-3

Vyčerpávající vědecký přehled o arabinoxylanovém přípravku ImunoBran MGN-3. Autor: Hiroaki Maeda (Sestavil: Chris Gutch PhD), září 2003

BioBran guide download

BioBran - Rice Bran Arabinoxylan Compound

Download guide

1. ÚVOD

Vláknina a ostatní nestravitelné složky potravin jsou ceněné jako látky s významným vlivem na lidské zdraví, působící příznivě na udržování homeostázy a plnící v těle terapeutické úlohy, které jsou odlišné od těch, které zabezpečují základní živiny. Jejich hlavní činností je zlepšování metabolismu tuků, zlepšování metabolismu cukrů, zlepšování střevního prostředí a inhibice toxicky nebezpečných látek obsažených ve stravě.

Vláknina se v našich potravinách vyskytuje především v rostlinách, řasách a mikroorganismech, a jisté množství tvoří polymery cukrů, tj. polysacharidy. O imunostimulační činnosti polysacharidů z potravin a fermentačních mikroorganismů pojednává množství studií, což následně vedlo k zavedení samostatného pojmu pro tyto látky, modifikátory biologické odezvy (angl. zkratka BRM). Patří sem polysacharidy, jako zymosan (β-1-3 glukan), konstrukční komponent buněčných stěn pivních kvasnic, chitin nebo konstrukční komponent buněčných stěn pekařských kvasnic (α-1-6-mannan) a konstrukční prvky buněčných stěn hub, jako je šitake (česky houževnatec jedlý), suehirotake (lat. Schizophyllum commune) a kawaratake (lat. Polyporus versicolor, u nás známý i pod názvy Yun zhi, krůtí ocas, pozn. překl.) (obsahující β-1-3 glukan) atd. Některé z těchto látek se používají při léčbě rakoviny jako imunostimulátory. Podávané jsou převážně intravenózně vzhledem ke skutečnosti, že je pro ně charakteristická poměrně vysoká molekulární hmotnost (0,5 - 1 milionů daltonů), což výrazně limituje jejich účinnost po orálním požití.

S těmito vědeckými informacemi o polysacharidech a o jejich imunostimulačním potenciálu, byl ImunoBran MGN-3 (ImunoBran) coby potravinový doplněk s imunostimulační aktivitou cíleně vyvíjený tak, aby působil po ústním požití.

2. VýVOJ ARABINOXYLANOVéHO DERIVáTU Z RýžOVýCH OTRUB (ImunoBran MGN-3)

Vlákninu rýžových otrub tvoří celulóza, lignin a hemicelulóza. Hemicelulóza se dále kategorizuje na nerozpustnou hemicelulózu A s vysokou molekulární hmotností a rozpustnou hemicelulózu B s nízkou molekulární hmotností. Hemicelulóza je heteroglykan s vysoce rozvětvenou a složitou stavbou sestávající z cukrů, především arabinózy a xylózy a dalších komponentů jako ramnóza, galaktóza, manóza, glukóza a uronová kyselina atd. Hemicelulózu B tvoří poměrně malá molekula s polymerizačním stupněm přibližně 200, díky čemuž je tenké střevo po orálním užití dokáže vstřebat.

částečná dekompozice hemicelulózy B byla dosažena pomocí enzymů schopných štěpit uhlohydráty, přičemž výsledkem jsou deriváty se silným imunostimulačním působením především na přirozené zabijáky (NK buňky) s chemickou strukturou, která je znázorněná na Obr. 1 níže.

Chemical structure of BioBran MGN-3 Arabinoxylan

V průmyslové výrobě se jako enzym pro výrobu těchto derivátů používá karbohydrázový komplex obsahující α, β-glukozidázu, α, β-galaktozidázu, β-1-4-glukozidázu a β-1-3-glukozidázu, vyprodukované mimo organismus houby šitake.

3. FYZIOLOGICKé PůSOBENí ARABINOXYLANOVéHO DERIVáTU Z RýžOVýCH OTRUB (ImunoBran)

3.1. ImunoREGULACE

(a) Zvyšování aktivity lidských NK buněk pomocí modifikovaného arabinoxylanu z rýžových otrub (ImunoBran MGN-3)

1. In vitro test
NK buňky z potkana byly inkubované cílovými nádorovými buňkami K-562 s přítomností přípravku ImunoBran MGN-3, a následně bylo 51Cr separačním testem změřené množství rozložených buněk K-562. Zvýšená koncentrace rozložených buněk byla naměřená v závislosti na koncentraci přípravku ImunoBran MGN-3 (která byla 25 μg/ml, resp. 100 μg/ml), což potvrdilo, že nárůst aktivity NK buněk byl zapříčiněný působením přípravku ImunoBran MGN-3.

Concentration of MGN-3 in vitro Legenda: Aktivita NK buniek > Koncentrace MGN-3 (µg/ml)

2. In vivo test (na potkanech)
ImunoBran MGN-3 byl orálně podávaný potkanům Sprague-Dawley a po dvou týdnech byla změřená aktivita NK buněk. Potkani byli rozděleni do tří skupin po 5 jedincích s podávanými dávkami v koncentracích 0,5 mg, 5 mg, resp. 50 mg/kg/den. Podle koncentrace podávané látky ImunoBran MGN-3 byla naměřená i zvýšená aktivita NK buněk. Ve skupinách s dávkami 0,5 mg, 5 mg a 5 mg byla oproti kontrolní skupině tato aktivita zvýšena o 119 %, 130 %, resp. 142 %. Ve skupině s 50 mg dávkou se aktivita zvedla na úroveň 132 % oproti kontrolní skupině už po třech dnech od začátku podávání přípravku. Nárůst aktivity NK buněk způsobený přípravkem ImunoBran MGN-3 je možné připsat zvýšené ničivé síle NK buněk, a současně závisel i na celkovém počtu NK buněk. Byl pozorován rozdíl v účinku u samců a samic, přičemž účinek byl intenzivnější u samic (Obr. 3).

Concentration of MGN-3 in vivo Legenda: Aktivita NK buněk (%) > Koncentrace přípravku ImunoBran MGN-3

3. Působení na lidi
V rámci testování působení přípravku ImunoBran MGN-3 na lidi, užívalo 24 zdravých jedinců (15 žen a 9 mužů s průměrným věkem 34 let) přípravek nepřetržitě po dobu 60 dní, a byla u nich sledována aktivita NK buněk. účastníci byli rozděleni do 3 skupin po 8 lidech s denními dávkami 15 mg/kg, 30 mg/kg, resp. 45 mg/kg/tělesné hmotnosti. Každému účastníkovi byl odebrán vzorek krve (20 ml) před užíváním přípravku, po týdnu užívání, po měsíci, po dvou měsících (po skončení užívání) a měsíc od skončení užívání, a byla změřena aktivita NK buněk. Ve skupinách s dávkou 30 mg a 45 mg vzrostla aktivita NK buněk po týdnu od zahájení užívání na dvojnásobek, a po dvou měsících na trojnásobek. Ve skupině s dávkou 15 mg vzrostla aktivita rapidně po měsíci užívání a po dvou měsících dosáhla téměř stejné úrovně jako ve skupinách 30 mg a 45 mg. Měsíc od skončení užívání se aktivita NK buněk vrátila na úroveň před testem (Obr. 4). Tyto výsledky naznačují, že příjem 15 - 45 mg/kg přípravku ImunoBran MGN-3 denně má skutečný dopad na aktivitu lidských NK buněk.

Figure 4: Time and dosage dependence of natural killer (NK) cell activation by Biobran MGN-3 against K562 tumour cells

Obr. 4:  časová a dávková závislost aktivace NK buněk přípravkem ImunoBran MGN-3 vůči nádorovým buňkám K562…_.._.._.._ = 45mg/kg/den; …………=30mg/kg/den; _______=15mg/kg/den

4. Mechanismus působení přípravku ImunoBran MGN-3 na NK buňky Oba testy, in vitro i in vivo potvrdily, že množství cytotoxických granulí v NK buňkách stimulovaných přípravkem ImunoBran MGN-3 se zvyšuje. Prozkoumaná byla i schopnost těchto buněk vázat se na cílové buňky. V testu byly NK buňky jedince, který užíval 45 mg/kg přípravku ImunoBran MGN-3 denně po dobu 30 dní inkubované cílovými buňkami K-562, a následně byla změřena jejich schopnost vázat se na cílové buňky. Po hodinové společné inkubaci při teplotě 4 °C bylo naměřeno 200 NK buněk a vypočtená míra vytváření vazeb s K-562. Míra vytváření vazeb NK buněk s cílovými buňkami (K-562) byla u jedince po užívání přípravku ImunoBran MGN-3 výrazně vyšší, než před užíváním, o 38,5 % oproti 9,4 %. Na Obr. 6 je fotografie uvedených vazeb.

Figure 5: Percentage of conjugate formation between natural killer (NK) cells and K562 target cells. Obr. 5: Procentuální podíl formování vazeb mezi přirozenými zabijáky (NK buňkami) a cílovými buňkami K562. Legenda: % vazeb > Před užíváním > Po užívání

Figure 6: Natural killer (NK) effector-tumour targets conjugate formation. Obr. 6: Smrtící formace NK buněk a cílových nádorových buněk.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA):INT. IMMUNO THERAPY XIV (2) s.89-99, 1998

(b) In vitro účinek přípravku ImunoBran MGN-3 na aktivitu buněk ze skupiny makrofágů

Zkoumaný byl účinek přípravku ImunoBran MGN-3 na buňky ze skupiny makrofágů, na indukování produkování farmakologických mediátorů, konkrétně mediátorů TNF-A, IL-6 a NO. Makrofágy byly inkubovány přípravkem ImunoBran MGN-3 v různých koncentracích (od 1 do 100 μg/ml) a supernatanty byly následně testovány na přítomnost uvedených mediátorů. TNF-a byl analyzovaný podle cytotoxicity vůči L929, IL-6 podle cytózy B13.19 a NO kolorimetricky pole reakce s Griessovým reagentem. Jako pozitivní kontrola byl použití LPS (lipopolysacharid? – pozn. překl.).

 • Při použití myší buňkové linie makrofágů RAW264.7, ImunoBran MGN-3 vykázal silné působení na uvedené tři mediátory už i při koncentracích vyšších než 10 μg/ml, stejně jako LPS.
 • Použití myších peritoneálních makrofágů (C3H/He). účinek přípravku ImunoBran MGN-3 proti vylučování makrofágů z peritoneální dutiny u normální myši, je zobrazený na Obr. 7. ImunoBran MGN-3 opět vykázal silné působení při koncentracích nad 10 μg/ml.
 • Buněčná linie lidských makrofágů U937. MGN-3 indukoval silnou aktivitu, což naznačují naměřené hladiny vyprodukovaných cytokinů TNF-A a IL-6, které byly ekvivalentní LPS na úrovni 100 μg/ml.

Výsledky ukazují, že ImunoBran MGN-3 má silný potenciál aktivovat normální myší i lidské makrofágy. Ze studií vyplývá, že aktivní jsou koncentrace nad 10 μg/ml.

Figure 7: Murine peritoneal macrophages (C3H/He mice) Obr. 7: Myší peritoneální makrofágy (C3H/He)

(c) Imunostimulace a prevence rakoviny

Mnoho studií prokázalo, že u lidí, kteří jsou na pracovišti vystaveni vlivu různých chemikálií, existuje zvýšené riziko vzniku rakoviny. Jedna z těchto studií si dala za cíl prozkoumat změnu imunity související s vlivem toxických chemikálií a možnost organismu lépe reagovat na chemickou toxicitu pomocí přípravku ImunoBran MGN-3.

Studie se zúčastnilo jedenáct lidí, kteří bývají v práci vystaveni vlivu chemikálií. účastníci trpěli imunitní dysfunkcí, která se projevovala nízkými hladinami NK buněčné aktivity (10,2 ± 4,2 LU (lytických jednotek – pozn. překl.), blastogenní odpovědí krevních lymfocytů na T-buněčné mitogeny (PHA, 39060 ± 12517cpm a COMA, 36224 ± 11922 cpm) a B-buněčné mitogeny (PWM, 16550 ± 6330 cpm) oproti odpovědím v kontrolní skupině. účastníci dostávali denně během čtyř měsíců 15 mg/kg přípravku ImunoBran MGN-3. Léčba přípravkem zvýšila NK buněčnou aktivitu 4násobně po dvou a 7násobně po čtyřech měsících a fungování T a B buněk se zvýšilo na úroveň 130, resp. 150 % oproti původním hodnotám.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA): Abstrakt z konferenčního sborníku ze 7. mezinárodního kongresu o biomedicínských technologiích zaměřených proti stárnutí, 1999

(d) Stimulovaná produkce TNF-α a IF-γ v lymfocytech z lidské periferní krve zprostředkovaná modifikovaným arabinoxylanem z rýžových otrub obsažených v přípravku ImunoBran MGN-3.

Zkoumán byl mechanismus, kterým ImunoBran MGN-3 zvyšuje NK buněčnou cytotoxickou aktivitu. Testováno bylo působení přípravku ImunoBran MGN-3 na intenzitu vylučování tumor nekrotizujícího faktoru-α, (TNF-α) a interferonu-γ (IFN-γ) a na expresi klíčových receptorů na povrchu buněk.

Lymfocyty z periferní krve byly inkubovány přípravkem ImunoBran MGN-3 v koncentracích 0,1 a 1 mg/ml a roztoky byly podrobené testu ELISA. Výsledky prokázaly, že ImunoBran MGN-3 je potentní induktor TNF-α, přičemž účinek závisel na dávce. Koncentrace ImunoBran MGN-3 na úrovni 0,1 a 1 mg/ml zvedly produkci TNF-α 22,8-, resp. 47,1 násobně. ImunoBran MGN-3 také zvýšil produkci IFN-γ, i když v porovnání s TNF-α v nižší míře. Co se týká klíčových povrchových buněčných receptorů, ImunoBran MGN-3 zvýšil expresi antigenu včasné aktivace CD69 po 16 hodinách inkubace. Kromě toho, po inkubaci přípravkem ImunoBran MGN-3 byla pozorovaná upregulace receptoru interleukinu-2, CD25 a mezibuněčně adhezivní molekuly ICAM-1 (CD54) I inkubace vysoce purifikovaných NK buněk přípravkem MGN-3 měla za následek zvýšení hladiny vylučování TNF-α a IFN-γ v kombinaci se zlepšením NK buněčné cytotoxické funkčnosti. Navíc přidání přípravku ImunoBran MGN-3 k NK buňkám aktivovaných interleukinem-2 mělo za následek synergickou indukci vylučování TNF-α a IFN-γ.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA), Jewett A. (UCLA, USA) : Cancer Detection and Prevention (Odhalování a prevence rakoviny) Sv.24/číslo 4, 2000

(e) účinek modifikovaného arabinoxylanu z rýžových otrub na NK buněčnou aktivitu lidských lymfocytů z periferní krve.

Zkoumané byly účinky přípravku ImunoBran MGN-3 a jeho molekulárních frakcí na NK buněčnou aktivitu. K lidským lymfocytům z periferní krve byly přidány frakce s vysokou molekulární hmotností (10 – 50 kDa), získané gelovou filtrací s použitím média Sephadex G-25 a G-75. Po 3 denní inkubaci byla stanovena aktivita NK buněk. Jako cílové buňky byly použity fluorescenčně označené buňky linie K-562 a NK buněčná aktivita byla stanovena fluorescenční metodou Tere Scan. Stejný experiment se uskutečnil za přítomnosti IL-2.

Pokusy neodhalily zásadní rozdíly v aktivaci NK buněk, ať již přípravkem ImunoBran MGN-3 anebo jeho frakcemi s vyšší molekulární hmotností. Když ale byl do média přidaný IL-2 v roztocích, kde byl mimo něj přítomný i ImunoBran MGN-3 anebo jeho frakce, byla oproti roztoku, kde byl přítomný pouze samotný IL-2, pozorována zvýšená NK buněčná aktivita. Naznačuje to, že ImunoBran MGN-3 aktivuje NK buňky v přítomnosti IL-2, a že tato aktivita je přítomná i s jeho frakcemi s vyšší molekulární hmotností.

Ueda Y., Shimomura C. (Univerzita v čibě, JAPONSKO): Abstrakt z výročního setkání Japonské společnosti pro biovědy, biotechnologie a agrochemii 2002

3.2. Protivirové účinky

Protivirové působení přípravku ImunoBran MGN-3 proti HIV in vitro

Nejprve bylo hodnoceno protivirové působení přípravku ImunoBran MGN-3 proti produkci HIV-1 antigenu p24 in vitro. Mononukleární buňky získané od tří zdravých jedinců byly inkubovány kmenem HIV-1 SF při teplotě 37 °C během jedné hodiny za přítomnosti přípravku ImunoBran MGN-3 v koncentracích od 0 do 100 μg/ml. V závislosti na koncentraci inhiboval přípravek ImunoBran MGN-3 tvorbu syncytiálních formací, přičemž maximální míra této inhibice byla na úrovni 75 % při koncentraci 100/ml) (tabulka 1).

Figure 8: BioBran MGN-3 Concentration (mcg/ml)  
Tabuľka 1

Inhibice syncytiálních formací přípravkem ImunoBran
Dávka ImunoBr anu (μg/ml) Syncytiální formace (SF)
Počet SF % Inhibice
0
12.5
25
50
100
42.0±8
25.8±7
21.5±5
15.8±4
10.5±3
00.0
38.5
50.0
62.5
75.0
Obr. 8 egenda: % inhibice (antigen p24, pg/ml) > Koncentrace přípravku ImunoBran MGN-3 (μg/ml)

Ghoneum M. (Università Ch. R. Drew, USA): Biochemical and Biophysical Research Communications (Comunicazioni tra ricerca biochimica e biofisica) 243, (1998)

3.3. Protinádorový účinek

(a) Studie působení složek modifikovaného arabinoxylanu z rýžových otrub na inhibici růstu rakovinných buněk různých linií

V této studii byl zkoumán inhibiční účinek modifikovaného arabinoxylanu z rýžových otrub, obsaženého v přípravku ImunoBran MGN-3, na růst rakovinných buněk různých linií, jako jsou HL60, K562 a HLE, a na potenciálně indukované diferenciace u HL60 a K562. ImunoBran MGN-3 byl přidán do kultury s buněčnými liniemi. Po 3 denní inkubaci se poměr přeživších buněk u všech buněčných linií snížil úměrně s přidaným množstvím přípravku ImunoBran MGN-3.

Po precipitaci etanolem byl precipitát smísen s destilovanou vodou, vzniklý supernatant byl frakciován pomocí sloupce Sephadex G-25 na 3 frakce (A, B, C) a ty byly přidány do kultur s buněčnými liniemi. Inhibiční účinky na růst byly pozorovány u frakce C, na linii HL60 a K562 a u frakcí B a C, u linie HLE. Navíc, barvení podle Giemsa a nespecifickou esterází vykázalo potenciální indukci diferenciace u HL60 a K562. Tyto výsledky naznačují, že ImunoBran MGN-3 obsahuje složky, které vykazují inhibici růstu rakovinných buněk a potenciální indukci diferenciace linií HL60 a K562.

Masada M. (Univerzita v čibě, JAPONSKO): Abstrakt z výročního setkání Japonské společnosti pro biovědy, biotechnologie a agrochemii 2002

(b) Vliv přípravku ImunoBran MGN-3 na růst nádorových buněk

Zkoumán byl přímý vliv přípravku ImunoBran MGN-3 na růst kožních rakovinných buněk a produkci cytokinu. V porovnání s kontrolní skupinou buněk skvamozního karcinomu buněčné linie SCC13, která byla kultivovaná v MEM médiu, kde nárůst počtu buněk pokračoval, inkubace buněk této linie [SCC13] přípravkem ImunoBran MGN-3 růst nádorových buněk zastavila (pozorováno o 30 % méně buněk po 48 hodinách a o 50 % méně po 72 hodinách kultivace oproti uvedené kontrolní kultivaci).

Analýzy průtokovou cytometrií ukázaly, že po 16 hodinách inkubace buněk SCC13 přípravkem ImunoBran MGN-3 došlo k pětinásobnému zvýšení vnitrobuněčných hladin interleukinu 10 [IL- 10], ale nedošlo k žádné zjevné změně v obsahu interferonu-γ [INF-γ]. Testy ELISA u kultivačního média s buňkami SCC13 prokázaly 8násobně vyšší hladiny IL-10 a 3násobný nárůst IL-12. Zaznamenaná byla pouze malá změna v koncentraci INF-γ. Mimo to byl zhodnocený vliv přípravku ImunoBran MGN-3 i na další buněčné linie, jako jsou normální a nádorové prsní buňky a rakovinné buňky prostaty.

Tato zjištění naznačují, že ImunoBran MGN-3 působí nejen zlepšováním imunity hostitelského organismu, ale i přímým vlivem na růst nádorových buněk a produkci cytokinů. Zároveň se za těmito zjištěními může skrývat onen zatím neznámý mechanismus působení, který by vysvětlil působivý klinický úspěch a impozantní přínos léčby přípravkem ImunoBran MGN-3, pozorovaný autorem během uplynulých 4 let.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA): Abstrakt z konferenčního sborníku z 8. mezinárodního kongresu o biomedicínských technologiích zaměřených proti stárnutí, 2000

3.4. Doplňkový účinek při léčbě rakoviny

(a) Vyhodnocení souvislosti NK buněčné aktivity a míry přežití u pacientů s různými typy rakoviny při aplikování multiimunologických léčebných protokolů

Předložená studie si dala za cíl stanovit, zda by podávání přípravku ImunoBran MGN-3 mohlo mít účinek na prodloužení života a zlepšení kvality přežití na vzorku 205 onkologických pacientů s progresivní a částečně metastázující rakovinou v pozdním III. – IV. stádiu, po chirurgickém zákroku. Klinické studie se zúčastnili hospitalizovaní pacienti na chirurgické klinice Sano v Japonsku. Byli léčeni doplňkovými alternativními léky a konvenčními protirakovinnými léčivy se slabými vedlejšími účinky.

205 pacientů hospitalizovaných po dobu 6 měsíců bylo rozděleno do dvou skupin: 109 pacientů z kontrolní skupiny bylo léčeno běžnou klinickou doplňkovou alternativní léčbou a 96 pacientům byl navíc po dobu jednoho a půl roku přidáván přípravek ImunoBran MGN-3.

U všech pacientů byla pro zjištění variace imunoparametrů měřená aktivita NK buněk. Současně byla u všech pacientů kontrolovaná kvalita přežívání. NK buněčná aktivita byla u pacientů po chirurgickém zákroku převážně nízká, ale u pacientů, kterým byl podáván ImunoBran MGN-3 byla vykázána zvýšená míra apotanázie (delšího přežití), přičemž tento efekt byl u pacientů tím vyšší, čím vyšší NK buněčnou aktivitu vykazovali. (Tabulka 2) Tato zjištění naznačila, že úroveň NK buněčné aktivity je možné u progresivních typů rakoviny považovat za patologický ukazatel. Ve skupině, které byl podáván i ImunoBran MGN-3 bylo současně pozorováno zlepšení kvality života.

Tabulka 2: Vztah mezi celkovou mírou přežití, NK buněčnou aktivitou a mírou přežití ve 2 posuzovaných skupinách

Skupina Skupina ImunoBran Kontrolní skupina
Celková míra přežití 52/96 (54.2%) 19/63 (33.9%)
Kategorie podle NK buněčné aktivity
Nižší než 19,9 %
20%-40%
Vyšší než 40 %

17/40 (42.5%)**
18/35 (51.4%)*
17/21 (81.0%)

2/16 (12.5%)
7/25 (28.0%)
10/15 (66.7%)

% významnosti vůči kontrolní skupině **p < 0,01 *p < 0,05

Takahara K. (Chirurgická klinika v Sano, JAPONSKO): Abstrakt z 3. výročního setkání Japonské společnosti pro doplňkovou a alternativní medicínu a léčbu, 2000

(b) Imunomodulační a protirakovinné účinky přípravku ImunoBran MGN-3 u 5 pacientek s rakovinou prsu

Pěti pacientkám s rakovinou prsu byl podáván přípravek ImunoBran MGN-3 v dávce 3 g/den a následně byla 51Cr separačním testem měřen NK buněčná aktivita na cílových nádorových buňkách linie K562. Výsledky ukázaly následovné:

 • Při nízkých hladinách základní NK buněčné aktivity (12,7 - 58,3 %) a poměrech efektor :target 12 a 100:1 se při léčbě přípravkem ImunoBran MGN-3 NK buněčná aktivita u pacientek významně zvýšila (41,8 - 89,5 %), přičemž poměry efektor: target zůstaly zachované.
 • Zvýšená NK buněčná aktivita byla pozorována už po 1 - 2 týdnech od zahájení léčby a při pokračujícím podávání přípravku ImunoBran MGN-3 se dále zvyšovala.
 • Dvě pacientky, které se studie zúčastnily od samého začátku (léčily se 6 - 8 měsíců) se dostaly do úplné remise.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA): Sborník z mimořádné konference Amerického sdružení pro výzkum rakoviny, 1995

(c) Imunomodulační účinek modifikovaného arabinoxylanu z rýžových otrub obsaženého v přípravku ImunoBran MGN-3 na NK buňky ve skupině 27 onkologických pacientů.

Zkoumán byl imunomodulační efekt přípravku ImunoBran MGN-3 u 27 onkologických pacientů. Pacienti trpěli různými typy pokročilých malignancí: 7 pacientů mělo rakovinu prsu, 7 prostaty, 8 vícenásobný myelóm, 3 leukémii a 2 rakovinu děložního čípku. Všichni pacienti podstupovali konvenční léčbu, která byla doplněná o přípravek ImunoBran MGN-3 v dávce 3 g/den, a následně byla zkoumaná NK buněčná aktivita po 2 týdnech, 3 měsících a 6 měsících. Aktivita NK buněk byla měřená 51Cr separačním testem a za cílové byly použity nádorové buňky linie K562, přičemž poměry efektor:target byly od 12:1 po 100:1. Výsledky naznačily následovné:

 • Základní aktivita NK buněk byla u pacientů na nízké úrovni.
 • Léčba přípravkem ImunoBran MGN-3 způsobila významné zvýšení NK buněčné aktivity už po 2 týdnech. Indukce aktivity byla u jednotlivých typů rakoviny v procentním vyjádření následovná: r. prsu 154 - 332 %, prostaty 174 - 385 %, leukémie 100 - 240 %, vícenás. myelomu 100 - 537 % a děložního čípku 100 - 275 %.
 • NK buněčná aktivita se kontinuálně zvyšovala i po 3 a 6 měsících léčby.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA): Abstrakt z 87. výročního setkání Amerického sdružení pro výzkum rakoviny, 1996

(d) Případ doplňkové léčby metastázující rakoviny plic pomocí přípravku ImunoBran MGN-3

V této zprávě je prezentovaný případ, kdy byly dosaženy příznivé výsledky, jako důsledek aplikace doplňkové léčby přípravkem ImunoBran MGN-3 u pacienta s metastázující rakovinou plic zasahujících velký objem kostí.

Pacientem byl 67letý muž. V srpnu 1996 přišel za lékařem kvůli drastickému poklesu tělesné hmotnosti a silnému kašli a vykašlávání. Byla diagnostikována rakovina plic (skvamózní karcinom) komplikovaná tuberkulózou (M. tuberculosis). Po přednostní antibiotické léčbě tuberkulózy se dále k této léčbě v říjnu přidalo ozařování rakoviny. V prosinci téhož roku byla operativně odňata spodní polovina pravé plíce s nádorem. Po léčbě ozařováním byl pacient v lednu 1997 z nemocniční léčby propuštěn..

V červnu téhož roku pacient opět navštívil lékaře a stěžoval si na bolest v hrudi vpravo. Vyšetření kostní scintigrafií potvrdilo početné kostní metastázy. Nádor se rozšířil především v žebrech na pravé straně, a byl rozesetý v kostní tkání prakticky v celém těle. V červnu byla nasazena analgetická léčba retardovanými formami morfinu. Mezitím, do konce května, byla také iniciovaná léčba přípravkem ImunoBran MGN-3 v dávce 3 g denně. Od ledna 1998 se bolesti začaly mírnit. Když byl ImunoBran MGN-3 soustavně nadále podáván, retardovaný morfin byl postupně redukován a v červnu zcela vysazen. Nádorový marker ICPP byl v době, kdy byl potvrzen návrat nemoci na úrovni 16,8 ng/ml a postupně se snížil na 7,6 ng/ml v prosinci 1997, a na 6,7 ng/ml v červnu 1998. Kostní scintigrafie odhalila výrazné zlepšení a potvrdilo se, že šíření nádoru do kostí je na ústupu. NK buněčná aktivita byla v době návratu nemoci na úrovni 9,0 %, ale postupně se zvýšila a v současnosti se drží na vysoké úrovni.

Sobajima T. (Nemocnice Hoshigaoka Kosei Nenkin, JAPONSKO): Abstrakt z 2. výročního setkání Japonské společnosti pro doplňkovou a alternativní medicínu a léčbu, 1999

(e) Aplikace přípravku ImunoBran MGN-3 po konvenční léčbě

Léčba spícího nádoru se v přístupu k rakovině v Japonsku stává hlavním léčebným konceptem. Hlavním cílem takové léčby je prodloužení života pacienta při současném zachování jeho vysoké kvality. Dr. Tunekawa ji pacientům předepisuje na přání, přičemž zlepšení kvality života považuje za důležitý terapeutický cíl. Ve své zprávě uvádí, že má třicet čtyři onkologických pacientů, u nichž aplikuje kombinaci chemoterapie pro potlačení spícího nádoru a doplňkové a alternativní léčby, a uvádí opis terapeutického postupu u tří z nich:

 • Pacienti (hlavní nemoci): rakovina žaludku u 3, rakovina plic u 3, zhoubný lymfom u 2, rakovina tlustého střeva (rektální části) u 6, rakovina prsu u 3 a další typy rakoviny u 17
 • Doba léčby: 6 - 18 měsíců
 • Případové studie
 • T. S. (60), žena, rakovina žaludku (IV. stadium), karcinomatózní zánět pobřišnice: Pacientce byl v lednu 2000 vyoperovaný skirhotický nádor žaludku. V únoru 2000 se u ní rozvinul karcinomatózní zánět pobřišnice, a jelikož byla ve IV. stádiu, podstoupila gastrektomii. CA19-9 byl 108. V srpnu 2000 navštívila naši kliniku se stížnostmi na bolesti v břiše, zácpu, anémii a anorexii. CA19-9 byl 390 a aktivita NK buněk 25,6. Byla jí naordinována kombinace chemoterapie (TS1) a holistické léčby. Pro zlepšení imunity jí byl podáván ImunoBran MGN-3 v dávce 3 g denně. O měsíc později byly hodnoty CA19-9 na úrovni 63. Hodnoty nádorových markerů se postupně snižovaly a NK buněčná aktivita zvyšovala. V srpnu 2001, o 11 měsíců později, byla hodnota CA19-9 na úrovni 25 a aktivita NK buněk 51,5. U pacientky už v současnosti nepřetrvávají téměř žádné subjektivní symptomy a je i dobře živená.
 • F. A. (46), žena, rakovina prsu, s metastázami v bederním obratli a děloze: Pacientka podstoupila v červenci 1998 operaci rakoviny prsu a byla jí nasazena hormonální a protirakovinná léčba. V březnu 2001 jí byly zjištěny metastáze v bederním obratli a v dubnu i v děloze, načež v květnu 2001 podstoupila hysterektomii dělohy. Byla propuštěna domů s nasazeným Taxolem a Paraplatinem. V červenci 2001 navštívila Dr. Tunekawu se stížnostmi na bolesti kostí. V té době byla hladina CA 153, NCC-ST byla 439 a aktivita NK buněk 9,3. V léčbě byl ponechán Paraplatin a byla zahájena holistická léčba. Do léčby byl pro zlepšení imunity přidán ImunoBran MGN-3 v dávce 3 g denně. O dva měsíce později byly markery CA už jen 18, NCC-ST 28,9 a aktivita NK buněk 22,0, a bolest ustoupila. Následně pacientka vykazovala stabilní snižování hladin nádorových markerů a zvyšování NK buněčné aktivity. V červenci 2002 byly hladiny CA na úrovni 14, NCC-ST 3,2, NK buněčná aktivita 59, bolest zcela ustoupila a zjištění z kostní scintigrafie byly méně nápadné. V současnosti je pacientka dobře živená a má radost, že se může opět věnovat hraní na bicí.

Tunekawa H. (Tokaiská Společnost pro propagaci holistické medicíny, JAPONSKO): Abstrakt ze semináře věnovaného přípravku ImunoBran v Berlíně, 2002

(f) Hodnocení působení přípravku ImunoBran MGN-3 při léčbě rakoviny v progresivním stádiu

Dr. Mizukami má zkušenosti s podáváním přípravku ImunoBran MGN-3 vzorku 97 onkologických pacientů s různými typy rakoviny v progresivním stádiu. Typy rakovin zahrnovaly rakovinu žaludku, tlustého střeva, prsu, plic, pankreasu, jater, žlučovodu, hltanu, vaječníků, děložního čípku, dělohy, ledvin, štítné žlázy, prostaty, ústní dutiny, vícenásobný myelom atd. I když pacienti již absolvovali chirurgické zákroky, chemoterapii či ozařování ve velkých nemocnicích, prognóza u většiny z nich byla mizerná. Trpěli metastázami a recidivami, a tak se rozhodli navštívit kliniku Dr. Mizukamiho a vyzkoušet imunoléčbu. Téměř všichni pacienti, kterým byl nasazen ImunoBran MGN-3 už v té době nepodstupovali chemoterapii ani ozařování. Na základě klinického pozorování a dotazníků byla následně podrobně zkoumaná kvalita přežívání. U všech pacientů užívajících ImunoBran MGN-3 byl pozorován jeden společný fenomén.

V několika případech se kvalita přežívání při užívání přípravku ImunoBran MGN-3 zřetelně zlepšila. I když všeobecně kvalita přežívání u pacientů s rakovinou v pokročilém stádiu má tendenci s přibývajícím časem rovnoměrně klesat, u pacientů, kteří užívali ImunoBran MGN-3 byla tato tendence mírnější, a dokonce se změnila na tendenci delšího přežívání s dobrou kvalitou života, a dokonce byly zaznamenány i příklady dlouhodobého přežívání.

Ohledně kvality přežívání byla zaznamenána tato pozorování:

 • I přes to, že dostat pod kontrolu silné bolesti není jednoduché a u pacientů s rakovinou v pokročilém stádiu v mnoha případech není jiná možnost, než sáhnout po morfinu, někteří z těchto pacientů, kteří brali ImunoBran MGN-3, morfin nepotřebovali, a u dalších, kteří jej přece jen brali, se projevila tendence snižování dávek.
 • Celkově byla pozorována nižší tendence k pocitům slabosti.
 • Byla pozorována nižší tendence ke ztrátě chuti k jídlu.
 • Tendence ke schopnosti zůstat doma a cítit se před smrtí relativně dobře.
 • Tendence zachovávat si těsně před smrtí jasnou mysl a schopnost komunikovat s rodinou.

Dr. Mizukami shrnul svá pozorování do konstatování, že pro pacienty s rakovinou ve vysokém stádiu je zásadní skutečnost, že kvalita přežívání se při užívání přípravku ImunoBran MGN-3 nezhoršuje tak prudce, což se do budoucnosti jeví jako důležitý aspekt i pro medicínský přístup k léčbě rakoviny.

Mizukami O. (Výzkumný institut pro podporu zdraví a Laymanova nadace New Life, JAPONSKO): Abstrakt ze semináře věnovaného přípravku ImunoBran v Berlíně, 2002

5. účinek na apoptózu

ImunoBran MGN-3 senzitivizuje lidské leukemické T-buňky na apoptózu indukovanou receptorem smrti (CD95)

V této studii byl zkoumán efekt přípravku ImunoBran MGN-3 na apoptózu indukovanou receptorem smrti v lidských leukemických buňkách linie HUT 78. Buňky HUT 78 byly nejprve ošetřeny přípravkem ImunoBran MGN-3, a následně byly inkubovány agnostickou protilátkou receptoru smrti (Fas, CD95). Míra apoptózy byla stanovena průtokovou cytometrií FACScan s použitím barviva propidia jodného. Aktivace kaspázy 3, kaspázy 8 a kaspázy 9 byla stanovena průtokovou cytometrií. Potenciál k mitochondriální membráně byl změřen pomocí FACScan s použitím barviva DIOC6. Exprese CD95 a BCI-2 byla změřena průtokovou cytometrií.

Podle zjištění ImunoBran MGN3, v závislosti od velikosti dávek, zvyšuje míru apoptózy indukované anti-CD95. Zvýšená míra úmrtí buněk korelovala s nárůstem depolarizace potenciálu u mitochondriální membráně a se zvýšenou aktivizací kaspázy 3, kaspázy 8 a kaspázy 9. Léčba přípravkem ImunoBran MGN-3 neměla žádný vliv na úroveň exprese CD95, ale způsobovala downregulaci exprese BCI-2. Tyto výsledky naznačují, že ImunoBran MGN-3 zvyšuje náchylnost rakoviny k apoptóze zprostředkované ligandami smrti, což může být pro protirakovinné úsilí podstatnou skutečností.

Ghoneum M. (Univerzita Ch. R. Drewa, USA): Cancer Letter (Onkologické listy), 2003

3.6. Aktivace vitální obrany

(a) Aktivní působení přípravku ImunoBran MGN-3 při eliminaci kyslíkových radikálů

Zpráva referuje o výzkumu eliminačního působení přípravku ImunoBran MGN-3 a jeho zlomků na kyslíkové radikály. ImunoBran MGN-3 byl frakcionován na zlomky pomocí sloupce Sephadex G-25. Jednotlivé zlomky byly označeny podle velikosti písmeny L, M a S (L molekulární hmotnost > 10000, M molekulární hmotnost od 10000 do 3000 a S molekulární hmotnost < 3000).

Eliminační působení aktivních enzymů bylo hodnoceno měřením eliminačního působení na superoxidový anion-radikál (•O2), eliminačního působení na hydroxylový radikál pocházející z Fentonové reakce (•OH) a eliminačního působení na hydroxylový radikál generovaný ultrafialovým ozářením.

Výsledky měření jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. Nejlepší ze všech tvorbu hydroxylového radikálu •OH generovanou •O2 a ultrafialovým zářením inhiboval zlomek přípravku ImunoBran s označením S (s nejnižší molekulární hmotností). Vysokou míru působení vykázaly všechny zlomky přípravku při eliminaci hydroxylu (•OH) generovaného Fentonovou reakcí. (Tabulka 3)

Tabulka 3

Eliminační působení přípravku ImunoBran MGN-3 na aktivní kyslíkové radikály (•O2 a •OH a UV indukované •OH)

Typ aktivního kyslíku a působení SOD Míra eliminace superoxidového anion-radikálu (%) Působení SOD (superxodiddismutázy) (U/ml) Míra eliminace UV-generovaného hydroxylového radikálu (%)
20 2.0
(mg/ml)
0.2 20 2.0
(mg/ml)
0.2 20 2.0
(mg/ml)
0.2
BioB

BioB-L

BioB-M

BioB-S
64.6

39.9

49.5

90.4
23.0

10.4

15.6

68.1
4.4

0

0

26.4
7.6

5.0

7.2

70.5
0.9

0.8

1.4

15.7
0

0

0

2.6
94.9
(72.6)
97.2
(41.8)
97.0
(45.4)
96.5
(71.0
78.9
(35.9)
34.4
(16.5)
68.4
(9.9)
55.1
(54.9)
3.3
(11.5)
3.3
(1.0)
8.7
(3.9)
4.2
(19.6)

·O2:HPX-XOD reakcí,·OH:Fentonovou reakcí ·OH generované UV-reakcí:365nm,4×103J/m2/min×5

Tazawa K. (Univerzita lékařství a farmacie v Tojamě, JAPONSKO): Biotherapy (Bioterapie) Sv. 14, 2000

(b) Základní studie vlivu arabinoxylanové sloučeniny (ImunoBran MGN-3) pro aktivaci vitální obrany.

V této studii byl při pokusu na zvířatech sledován vliv přípravku ImunoBran MGN-3, jeho biofylaktické působení, na míru přežití po indukování smrtící sepse lipopolysacharidem (LPS).

K experimentu byly použity myši kmene BALB/c (samci ve věku 5 - 7 týdnů). Myším z testované skupiny bylo každý druhý den po dobu dvou týdnů, tedy celkem sedmkrát, orální sondou podáno 20 mg/kg, resp. 200 mg/kg přípravku ImunoBran MGN-3 rozpuštěného ve fosfátovém pufru (PBS) v objemu 0,5 ml. Myším z kontrolní skupiny bylo ve stejných intervalech orálně podáváno 0,5 ml PBS. 12 hodin po poslední orální dávce bylo každému myšímu jedinci intraperitoneálně do těla vpraveno 200 μg LPS, a následně byl sledován stav jedinců. V dalším experimentu bylo myším z obou skupin, ze skupiny ImunoBran i z kontrolní, každé vpraveno do těla intraperitoneálně 100 μg LPS; myši byly následně usmrceny v intervalech 0, 2, 4 a 8 hodin po podání LPS, a byla jim odebraná periferní krev ze srdce. Po oddělení séra byly změřeny hodnoty IL-6 a TNF. Aktivita IL-6 byla měřena s použitím buněk linie B9 a aktivita TNF biologickou zkouškou na buňkách linie WEHI164-13.

Jak je vidět na obr. 9, po podání 200 μg LPS míra přežití, v porovnání s kontrolní skupinou, byla podstatně lepší ve skupinách, kde bylo jedincům denně podáváno 20 mg/kg a 200 mg/kg přípravku ImunoBran MGN-3 (skupina ImunoBran MGN-3 20 mg/kg versus kontrolní skupina, p = 0,0456; skupina ImunoBran MGN-3 200 mg/kg versus kontrolní skupina, p = 0,0232, analýza Mantel-Coxovým testem). Při podání 100 μg LPS na jedince ve skupinách, kde byl předtím denně podáván ImunoBran MGN-3 v dávkách 20 mg/kg a 200 mg/kg přežily všechny myši, zatímco v kontrolní skupině 3 z 10 jedinců uhynulo.

Ve snaze odhalit mechanismus, který stojí za zlepšenou mírou přežívání ve skupině ImunoBran MGN-3, byly změřeny krevní koncentrace IL-6 a TNF. Ve skupině, kde byl podáván ImunoBran MGN-3 byla krevní koncentrace IL-6 po dvou hodinách od podání LPS výrazně nižší, než v kontrolní skupině (kontrolní skupina 702,9 ± 24,7 ng/ml, skupina ImunoBran MGN- 3 403,1 ± 59,6 ng/ml; p < 0,01), avšak po 8 hodinách od podání se výrazně zvýšila (kontrolní skupina 88,5 ± 50,0 ng/ml, skupina ImunoBran MGN-3 441,0 ± 115,0 ng/ml; p < 0,05). Krevní koncentrace TNF se 4 hodiny po podání LPS ve skupině ImunoBran MGN-3 v porovnání s kontrolní skupinou výrazně zvýšila (kontrolní skupina 492 ± 187, skupina ImunoBran MGN-3 1816 ± 307 pg/ml; p < 0,01).

U experimentálního modelu s LPS indukovanou smrtelnou sepsí se předpokládalo, že velké množství zánětlivých cytokinů (IL-1, 6, TNF-α) uvolněných z buněk retikuloendoteliálního systému do celého organismu způsobí selhání mnoha orgánů, což povede ke smrti. V této studii ale bylo ve skupině, které byl podáván přípravek ImunoBran MGN-3 pozorováno významné zvýšení míry přežití. Možné příčiny jsou, že příjem přípravku ImunoBran MGN-3 inhibuje tvorbu histotoxických cytokinů produkovaných makrofágy, anebo že ImunoBran MGN- 3 blokuje cestu k histotoxicitě na úrovni cílových buněk.

Sudo N., Kubo C. (Univerzita v Kjúšú, JAPONSKO): The Japanese Journal of Clinical and Experimental Medicine (Japonský časopis pro klinickou a experimentální medicínu), Sv. 78, 1, 2001

(c) Redukce úbytku tělesné hmotnosti u myší po podání Cisplatiny, díky přípravku ImunoBran MGN-3.

Při léčbě rakoviny, léky obsahující platinu často způsobují závažné vedlejší účinky, jako je nevolnost, zvracení, nefropatii a hypomagneziemii, vyvolané poškozením ledvinových tubulů (Lajer & Dangaard 1999), dále také dochází ke ztrátě sluchu, periferní neuropatii a k myelosupresii, což je jeden z nejdevastačnějších vedlejších účinků (Prestayko a kol. 1979), který vede k oslabení imunity. Jakékoli omezení vedlejších účinků cisplatiny je proto velmi cenné a žádoucí. V rámci našich snah jsme studovali vliv přípravku ImunoBran MGN-3 na zmírňování úbytku hmotnosti u myší, kterým byla podávána maximální tolerovatelná dávka cisplatiny.

Týden před podáváním cisplatiny jsme u dvou skupin myší začali s podáváním přípravku ImunoBran MGN-3 v dávkách 10 mg/ml (sušiny) ve vodě, resp. intraperitoneální injekcí v objemu 0,1 ml, kde byla ekvivalentní dávka přípravku rozpuštěna ve fosfátovém fyziologickém roztoku (PBS). Dávka 1 mg na jedince byla odvozena od doporučené lidské dávky (50 mg/kg). Cisplatina v množství 15 mg/kg byla podána intraperitoneálně v 0,1 ml fosfátovém pufru (PBS) s obsahem 0,5 % kyseliny dimerkaptojantarové (DMSO) jako nosiče. Dvě skupiny myší dostali sondou vodu, resp. intraperitoneálně PBS, a po týdnu byla oběma podána cisplatina.

K úbytku tělesné hmotnosti došlo hned další den po intraperitoneálním injekčním podání cisplatiny v obou skupinách, ve skupinách s přípravkem ImunoBran MGN-3, i bez něj. Největší úbytek byl v obou skupinách pozorovaný 5. den po podání cisplatiny, taktéž v obou skupinách, s přípravkem ImunoBran i bez něj, a s přípravkem podávaným orálně i intraperitoneálně. Největší úbytek tělesné hmotnosti byl zaznamenán u myší, kterým byla podána cisplatina bez přípravku ImunoBran MGN-3. I když se úbytek tělesné hmotnosti u myší, kterým byl podáván ImunoBran MGN-3 blížil k 20 procentům pozorovaných u myší ze skupin, kde byla podaná cisplatina bez ImunoBranu MGN-3, je nutné konstatovat, že z dané skupiny žádná myš nezdechla, ani neměla průjem či krvavou stolici, což jsou vedlejší účinky, které zpravidla provázejí podání cisplatiny. Ve fázi rekonvalescence, v porovnání se skupinami, kde nebyl ImunoBran MGN-3 podáván, myši ze skupin s přípravkem ImunoBran MGN-3 nabíraly hmotnost rychleji.

Figure 10 10 Legenda: hmotnostní profil myší (v %)

Figure 11 Obr. 11

Endo Y., Kanbayashi H. (Univerzita Mac Master, KANADA): Pharmacology and Toxicology (Farmakologie a toxikologie), 2003

(d) Vliv přípravku ImunoBran MGN-3 na cisplatinou a adriamycinem indukovanou toxicitu u potkanů

ImunoBran MGN-3 je derivát z rýžových otrub, vyráběný částečnou hydrolýzou ve vodě rozpustných frakcí rýžové vlákniny karbohydrázami z houby lentinus edodes [č. patentu v USA 5560914]. Bylo prokázáno, že ImunoBran MGN-3 je modifikátorem biologické odezvy, způsobujícím u pacientů s oslabenou imunitou nárůst NK buněčné aktivity [Int. J. Immunother. 14 (1) 1998].

Cíl: Denním podáváním přípravku ImunoBran MGN-3 v množství 5, resp. 50 mg/kg, lze předejít závažným patologickým změnám a úbytku hmotnosti souvisejícím s podáním jediné dávky cisplatiny (CIS), resp. adriamycinu (ADR). Po 13 denní aklimatizaci byli do testu na základě tělesné hmotnosti vybráni samčí jedinci potkana kmene Spaque-Dawley, kteří byli rozděleni do osmi 10 členných skupin (dávky jsou uvedeny v mg/ml):

 1. ImunoBran 5 mg p.o. + nosič i.p.
 2. ImunoBran 50 mg p.o. + nosič i.p.
 3. Kontrolní skupina p.o. + CIS 8 mg i.p.
 4. ImunoBran 5 mg p.o. + CIS 8 mg i.p.
 5. ImunoBran 50 mg p.o. + CIS 8 mg i.p.
 6. Kontrolní skupina p.o. + ADR 10 mg i.p.
 7. ImunoBran 5 mg p.o. + ADR 10 mg i.p.
 8. ImunoBran 50 mg p.o. + ADR 10 mg i.p.

Potkanům byl perorálně (p. o.) podáván přípravek ImunoBran MGN-3 (rozpuštěný v destilované vodě), resp. nosič, denně po dobu 11 dní. Chemoterapeutikum, resp. nosič, bylo každému z testovaných jedinců podáno v jediné intraperitoneální (i. p.) injekční dávce 3. den. Po celých 11 dní byly u potkanů denně sledovány klinické příznaky. Tělesná hmotnost byla zaznamenávána každý druhý den. 11. den byla zvířata usmrcena inhalací CO2 a byla provedena pitva. Byly vizuálně zkontrolovány hlavní orgány a zaznamenána poškození gastrointestinálního traktu.

Výsledky: Mezi 7. a 11. dnem došlo k úhynu pěti potkanů z 3. skupiny, tří z 5. skupiny a jednoho ze 4. skupiny. Potkani, kterým byl podáván výlučně ImunoBran MGN-3 v množství 5 anebo 50 mg/kg p. o., vykázali statisticky významný nárůst hmotnosti (+72 %). Potkani, kteří dostali pouze CIS anebo ADR samotné, vykázali malý hmotnostní přírůstek (-1,5 % u CIS a +30 % u ADR). Potkani, kteří dostávali ImunoBran MGN-3 v množství 5 anebo 50 mg plus CIS anebo ADR vykázali významně větší hmotnostní přírůstek, než potkani z čistě chemoterapeutické skupiny (+11 % ve skupině ImunoBran MGN-3 5 mg + CIS a +46 % ve skupině + ADR). Ve skupině ImunoBran MGN-3 50 mg + CIS byl hmotnostní přírůstek +44 % a ve skupině ImunoBran MGN-3 50 mg + ADR +43 %. Přeživší potkani, kterým byl podáván ImunoBran MGN-3 vypadali v porovnání s potkany, kteří dostali pouze CIS anebo ADR bez přípravku ImunoBran MGN-3 zdravěji, přibrali, a byl u nich pozorován nižší výskyt závažných intestinálních patologií.

Tabuľka 4:  účinek přípravku ImunoBran na úbytek tělesné hmotnosti indukovaný cisplatinou a doxorubicinem

Terapie(vše intraperitoneálně) Den 0 Den 3 Den 5 Den 7 Den 9 Den 11
5mg/kg p.o. + nosič
50mg/kg p.o. + nosič
Kontrolní skupina p.o.+ Cp8mg/kg
5mg/kg p.o. + Cp8mg/kg
50mg/kg p.o. + Cp8mg/kg
Kontrolní skupina p.o. + Dx10mg/kg
5mgn/kg p.o. + Dx10mg/kg
50mg/kg p.o. + Dx10mg/kg
100
100
103
99
101
103
101
101
100
98
101
99
99
100
100
101
100
100
82
85
92
88
92
92
100
97
69
76
90
82
89
87
100
97
55
68
85
77
86
85
100
97
57
65
84
76
85
83

p.o.- perorálně, Dx-doxorubicín, Cp-cisplatina

Jacoby H. I. (USA): Journal of Nuturaceuticals, Function & Medical Foods (časopis pro naturaceutika a funkční a zdravotní potraviny), Sv.3 (4) 2001

(e) Efekt přípravku ImunoBran MGN-3 na toxicitu indukovanou radioterapií u myší

Tato studie měla za cíl prozkoumat modifikační účinek přípravku ImunoBran MGN-3 na radiosenzitivitu projevující se úbytkem kostní dřeně způsobeným celkovým ozářením organismu. Ve snaze zohlednit případnou klinickou aplikovatelnost, autoři otestovali účinky kvantitativně napříč celým spektrem ozařovacích dávek od 4,5 po 8,5 Gy.

Pokusům byli podrobeni 4, resp. 5 týdenní samci myši kmene SPF BALB/c (skupina F2). Ve vybraných skupinách byl zvířatům do stravy přidán přípravek MGN-3 v množství 50 mg/kg tělesné hmotnosti. Skupiny sestávaly z 10 až 50 jedinců. Po dvou dnech aklimatizace byl myším z testované skupiny (F2) přidán do stravy ImunoBran MGN-3. Po 8, resp. 15 dnech podávání přípravku ImunoBran MGN-3 byli jedinci vystaveni ozáření. Následně byla 3krát týdně kontrolována jejich tělesná hmotnost a každodenně sledován úhyn. V některých případech v rámci experimentu byl ImunoBran MGN-3 myším podáván celé dva týdny před ozářením, v jiných se s jeho podáváním začalo až po ozáření.

I když ve skupině F2 byl úhyn myší v důsledku úbytku kostní dřeně pozorován už od sedmého dne po ozáření, myši ze skupin, kde byl podáván ImunoBran MGN-3 měli tendenci podléhat ozáření o trochu později. Dávka LD50 (způsobující úhyn alespoň poloviny ozářených zvířat) byla zhruba 5,15 Gy, přičemž DRF (faktor redukující dávku) byl přibližně na úrovni 1,14. Pokud jde o tělesnou hmotnost, ve skupinách ImunoBran MGN-3 byla pozorována tendence k udržení vyšší hmotnosti. Efekt dřívějšího zahájení podávání přípravku ImunoBran MGN-3 naznačuje, že je vhodnější začít s užíváním tohoto přípravku ještě před ozařováním.

Dávka ozáření myší ve středu organismu byla vypočtena jako 1,21 násobek výše uvedených dávek, což znamená, že dávka LD50 u jedinců v kontrolní skupině byla na úrovni 6,23 Gy. I když radioprotektivní efekt (DRF) ImunoBranu (který byl 1,14) nebyl příliš vysoký, je nutné dodat, že v rámci celé studie nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky.

Nakatugawa S. (Univerzita v Nagoji, JAPONSKO): The Report of Nagoya Univ. (Zpráva z Nagojské univerzity), 2003

(f) Efekt přípravku ImunoBran MGN-3 na experimentálně vyvolanou dysfunkci jater u potkanů

V této studii byl zkoumán účinek přípravku ImunoBran MGN-3 na dysfunkci jater. Konkrétně byl zkoumán účinek přípravku na rozvoj experimentálně, v důsledku podání galaktozaminu (GaIN) a acetaminofenu (AAP), vyvolané dysfunkce jater. GaIN byl podán v experimentech č. 1 až 3 a AAP v experimentech 4 až 5.

V experimentu č. 1 byl potkanům intraperitoneálně podán přípravek ImunoBran MGN-3 v různých koncentracích a po 1 hodině jim byl do těla vpraven GaIN v množství 800 mg/kg.

V experimentu č. 2 byl orálně podávaný nefrakcionovaný ImunoBran MGN-3 a intraperitoneálně byly podávány jeho frakce s vysokou, resp. nízkou molekulární hmotností. Po 1 hodině byl do organismu potkanů vpravený GaIN v množství 800 mg/kg.

V experimentu č. 3 byl ImunoBran MGN-3 podán intraperitoneálně po tom, co byl předtím zahřátý, hydrolyzovaný a přefiltrovaný iontoměničovou pryskyřicí. Po 1 hodině byl potkanům vpravený GaIN v množství 800 mg/kg.

V experimentu č. 4 byl ImunoBran MGN-3 podán intraperitoneálně i orálně a po 1 hodině byl do organismu potkanů vpraven AAP v množství 700 mg/kg.

V experimentu č. 5 byl ImunoBran MGN-3 podán intraperitoneálně po tom, co byl nejprve zahřátý, hydrolyzovaný a přefiltrovaný iontoměničovou pryskyřicí. Po 1 hodině byl potkanům vpravený AAP v množství 500 mg/kg.

Ve všech experimentech byli potkani po 24 hodinách od podání GaIN, resp. AAP utraceni a byly stanoveny hodnoty sérové transaminázy (GOT, GPT).

Výsledky

Experiment 1: Ve všech skupinách, kde byl podán ImunoBran MGN-3, byla aktivita sérové GOT a GPT, vyvolaná GaIN indukovanou dysfunkcí jater, v porovnání s aktivitou naměřenou v kontrolní skupině, významně potlačená. Supresivní účinek přípravku ImunoBran MGN-3 na GaIN indukovanou dysfunkci jater vyvrcholil při dávce 20 mg/kg a při vyšších dávkách přípravku ImunoBran MGN-3 se již dále nezvyšoval.

Experiment 2: Ve všech skupinách, kde byl podán ImunoBran MGN-3, ať již nefrakcionovaný, anebo frakcionovaný a s vyšší anebo nižší molekulární hmotností, byly nárůsty aktivity sérové GPT v důsledku dysfunkce jater indukované GaIN, v porovnání s nárůsty v kontrolní skupině, výrazně potlačeny. Supresivní účinky frakcionovaného a nefrakcionovaného přípravku ImunoBran MGN-3 byly podobné.

Experiment 3: Ve skupinách, kde byl podán hydrolyzovaný ImunoBran MGN-3, byly nárůsty aktivity sérové GPT v důsledku dysfunkce jater indukované GaIN, v porovnání s nárůsty v kontrolní skupině, výrazně potlačeny.

Experiment 4: Ve skupinách, kde byl podán hydrolyzovaný ImunoBran MGN-3 intraperitoneálně i orálně, byla nárůsty aktivity sérové GOT v důsledku dysfunkce jater indukované AAP, v porovnání s nárůsty v kontrolní skupině, výrazně potlačeny.

Experiment 5: Podobné výsledky jako u experimentu č. 3 byly s hydrolyzovaným ImunoBranem MGN-3 dosažené i po podání AAP. Ve skupinách, kde byl podán hydrolyzovaný ImunoBran MGN-3, byly nárůsty aktivity sérové GOT v porovnání s nárůsty v kontrolní skupině, výrazně potlačeny.

Potvrdilo se, že ImunoBran MGN-3 má supresivní účinky na dysfunkci jater indukovanou GaIN nebo AAP. HCI aktivní složku přípravku, zdá se, nehydrolyzuje.

Yamada T. (Univerzita v čibě, JAPONSKO): Abstrakt z 6. výročního setkání Japonského sdružení pro výzkum potravinové vlákniny, 2002

(g) Orální užívání přípravku ImunoBran MGN-3 zmírňuje syndrom běžného nachlazení u starých lidí

U vysoce rizikových skupin, jako jsou staří lidé a děti, je důležité dbát na protiinfekční preventivní opatření, jako očkování proti chřipce a především na opatření, která mohou zabránit sekundární bakteriální infekci. Pokud byly případy pneumonie získané z prostředí, které se rozvinuly zhoršením běžného nachlazení, zkoumány z hlediska věku, zjistilo se, že riziko sekundární bakteriální infekce je vyšší u starších lidí ve věku nad 75 let. Riziko doprovodného zánětu plic je také vyšší u starších pacientů s neurologickými nemocemi, u kterých je vysoké riziko aspirace. Z tohoto důvodu jsme podrobili výzkumu klinický přínos přípravku ImunoBran MGN-3 jako prevence proti rozvoji běžného nachlazení u starých lidí, u kterých je schopnost imunitní reakce v důsledku různých faktorů snížená.

Mezi klienty v péči zdravotního střediska „Atreyu Uozaki“ v Kobě, prefektuře Hjógó, byla v období ledna až března 2002 vybrána skupina starších klientů, kteří netrpěli žádným vážným onemocněním a souhlasili s účastí ve studii. Testovaný byl potravinový doplněk, frakce přípravku ImunoBran MGN-3 (HRB) a v kontrolní skupině byla použita rýžová vláknina obsahující především ve vodě rozpustné části (RB).

Pokud jde o symptomy nachlazení (horečka, bolest hlavy, únava, třes, kašel, zahlenění, výtok z nosu, ucpaný nos, bolavý krk, bolest v hrudi), počítal se počet dní, během kterých se projevoval i jen jediný z nich. Každý symptom byl označený skórem v závislosti na své intenzitě (neprojevoval se = 0, projevoval se mírně = 1, středně = 2, výrazně = 3) a následně, vydělením celkového skóre každého pacienta počtem dní příjmu testované látky bylo vypočteno jeho „symptomatické skóre nachlazení“.

Výsledky: Mezi jednotlivými symptomy se „kašel“, „únava“, „horečka“ a „bolavý krk“ na začátku léčby projevovaly v obou skupinách ve vysoké míře. Ve skupině HRB byl celkový počet dní, ve kterých se symptomy projevovali, oproti skupině RB, menší. Ve skupině RB byla celkově zaznamenána vyšší symptomatické skóre nachlazení. A i když skóre „nosních symptomů“ bylo ve skupině RB nižší, skóre ostatních běžných symptomů, jako jsou „kašel“, „únava“ a „horečka“, bylo vyšší. Proto se došlo k závěru, že symptomy běžného nachlazení převládaly v menší míře ve skupině HRB.

Studie prokázala, že při orálním podávání HRB starším pacientům s běžným nachlazením se, díky imunostimulačnímu působení extraktu, čas symptomatických projevů zkrátil, symptomy se nezhoršovaly a byla snížena potřeba symptomatické léčby.

Tazawa K. (Lékařská a farmaceutická univerzita v Tojamě, JAPONSKO): žurnál tradiční medicíny, 20 (3), 2003

3.7. Protialergické působení

(a) Hodnocení preventivního působení přípravku ImunoBran MGN-3 a zmírňování symptomů astma v myším astmatickém modelu

V rámci této studie bylo sledováno preventivní působení přípravku ImunoBran MGN-3 a zmírňování symptomů astma na myším modelu astma indukovaného toluen diizokyanátem (TDI).

Na začátku byl vyroben roztok pitné vody a přípravku ImunoBran MGN-3 v koncentraci 2 g/litr a ten byl podáván myším (samicím kmene BALB/c), rozděleným do 4 skupin (A - D):

Skupina A: munoBran MGN-3 byl podávaný měsíc před, potom během senzitivizační fáze TDI a dále během následujícího období.

Skupina B: ImunoBran MGN-3 byl podávaný měsíc před a potom do skončení senzitivizační fáze TDI.

Skupina C:ImunoBran MGN-3 byl podáván pouze během senzitivizační fáze TDI.

Skupina D: Kontrolní skupina.

Ve skupině B bylo hodnoceno preventivní působení a ve skupině C efekt zmírňování symptomů. účinek přípravku ImunoBran byl hodnocený podle krevních koncentrací histaminu, počtu eozinofilů ve výplachu plicního parenchymu (BALF), aplikačního testu TDI z boltce a hodnot typově specifických protilátek IgG1, IgG2a, IgE v krvi během senzitivizace.

Nejvyšší koncentrace krevního histaminu byly naměřeny 7 minut po podání TDI a byly následovné: skupina A: 2,5 ± 0,53, skupina B: 4,2 ± 0,75, skupina C: 4,3 ± 7,8, skupina D: 6,4 ± 0,87 (ng/ml), tedy ve skupinách, kde byl podáván ImunoBran MGN-3 byly oproti kontrolní skupině vykázány významně nižší hodnoty. Při testování senzitivity při různých koncentracích TDI (0,01 - 10 %) došlo ve skupinách, kde byl podáván ImunoBran MGN-3 až k 10 - 100 násobnému snížení senzibility oproti kontrolní skupině. Kromě toho, ve skupinách ImunoBran MGN-3 byla zjištěna podstatně nižší množství eozinofilů v BALF a také nižší hodnoty v aplikačním testu TDI. Naproti tomu, u hodnot krevních protilátek nebyly mezi jednotlivými skupinami zaznamenané žádné významné rozdíly.

Závěrečné konstatování zní, že podávání přípravku ImunoBran MGN-3 působí prokazatelně preventivně a zmírňuje symptomy astma v myším modelu astma indukovaného toluen diizokyanátem (TDI). Studie také naznačuje, že ImunoBran MGN-3 nemá vliv na tvorbu protilátek typu IgG1 anebo IgE, indukovanou Th2, a že přípravek funguje jako supresivní faktor vůči žírným buňkám.

Kobayashi H., Endo Y. (Univerzita Mc Master, KANADA): Abstrakt z 52. výročního setkání Japonské společnosti alergologů, 2002

(b) Inhibiční působení přípravku ImunoBran MGN-3 na progresi atopické dermatitidy u myší NC

V této studii bylo zkoumáno imunoregulační působení přípravku ImunoBran MGN-3 na myši NC, u kterých se přirozeně rozvíjí zvýšená hladina IgE v séru a v reakci na sezitivizaci ovalbuminem (OVA) se u nich rozvíjejí kožní léze podobné dermatitidě. ImunoBran MGN-3 byl podáván orálně pěti jedincům myši NC, které byly potom porovnávány s kontrolní skupinou bez přípravku ImunoBran MGN-3. Myši byly následně senzitivizovány ovalbuminem. Krevní vzorky byly brány každé dva týdny před a po senzitivizaci. Množství celkových IgE, jakož i OVA specifických IgE v sérech, stanovené testem ELISA, bylo u myší léčených přípravkem ImunoBran MGN-3 v porovnání s jedinci z kontrolní skupiny, výrazně nižší. Kromě toho, pokud se u jedinců NC, kterým nebyl podáván ImunoBran MGN-3 rozvinuly kožní léze podobné atopické dermatitidě, u myší NC léčených přípravkem ImunoBran MGN-3 se u pěti jedinců z pěti tyto léze nerozvinuly. Závěrem bylo konstatováno, že ImunoBran MGN-3 působí inhibičně na progresi atopické dermatitidy u myší NC.

Nonoyama S. (Tokijská univerzita medicíny a zubního lékařství., JAPONSKO): Abstrakt z 11. výročného setkání Mezinárodního kongresu imunologů, 2001

© Autorská práva 2003: Hiroaki Maeda / Daiwa Pharmaceutical

(Díky za povolení publikovat tento článek na stránkách ImunoBran.org.)

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.