Často kladené otázky (FAQ)

Níže uvádíme nejčastěji kladené otázky o přípravku ImunoBran MGN-3

Q: Proč má tento doplněk imunitního systému MGN-3 tak podivnou značku - ImunoBran?

Některým lidem zní název "ImunoBran" jako laxativum, což může odrazovat ty, kteří řešípodmínky ohrožující život spíše než zácpu a osoby s choulostivým žaludkem. ImunoBran všakmá svůj název z dobrého důvodu: jde o frakcionovaný předběžně štěpený (za použití enzymů zhouby shitake) biologicky aktivní produkt z rýžových otrub (angl. bran). ImunoBran tedy jedobrým popisným názvem pro tento doplněk, ačkoli ti, kteří se zajímají o marketing, by mohliupřednostňovat název, který by zněl více vědecky - možná názvem obsahující "imuno".Nicméně je třeba si uvědomit, že kromě jeho účinnosti je nejdůležitějším aspektemImunoBranu jeho bezpečnost a to, že se jedná o předem štěpený produkt z otrub, znamená, řeje opravdu velmi bezpečný. Jako rozpustná vláknina také nemá žádný laxativní účinek.

Q: Je ImunoBran MGN-3 zesilovačem (boosterem) imunity, nebo imunomodulátorem?

ImunoBran je imunomodulátor; nezvyšuje uměle imunitní systém. V důsledku toho jej nejvícevyužijí lidé se slabým imunitním systémem (pokud je váš imunitní systém již silný, užíváníImunoBranu jako doplňku nezpůsobí velký rozdíl). Modulátory jsou mnohem bezpečnější nežzesilovače (boostery) nebo stimulanty, protože přinášejí biologické parametry k vyrovnání,spíše než k posunu specifických parametrů na úkor ostatních, což způsobuje vedlejší účinky.

Q: Je ImunoBran lékem nebo léčbou určitých onemocnění?

ImunoBran je výživový doplněk, který pomáhá modulovat funkci imunitního systému. Pokud vprocesu modulace imunitní funkce některé příznaky určité nemoci nebo stavu ubývají, pakjedině dobře. ImunoBran však není sám o sobě léčbou nebo lékem na žádnou chorobu nebozdravotní stav. Je nejúspěšněji používán jako přídavek nebo doplněk ke správnému programuléčby (konvenčnímu nebo jinému) pod dohledem lékaře. Profesor Ghoneum sám skutečněpodporuje konvenční léčbu nádorů jako účinný způsob odstranění rakoviny, přičemžImunoBran MGN-3 používá k tomu, aby pomohl vlastní imunitní funkci těla vyčistit všechnyzbytky a aby pomohl tělu obnovit integritu.

Q: Byl by ImunoBran přínosný pro nemoc X, Y, nebo Z?

Obecně platí, že každý, kdo trpí onemocněním, které zahrnuje symptom snížení imunitníhosystému, bude mít pravděpodobně přínos z přípravku ImunoBran, ačkoli je třeba znovuzdůraznit, že ImunoBran není léčbou sám o sobě, ale je užitečným doplňkem léčby. Obecněplatí, že virová onemocnění / infekce a nádorové onemocnění nejlépe reagují s užívánímpřípravku ImunoBran spolu s náležitým léčebným postupem, ačkoliv vždy se doporučujeteinformovat svého lékaře o jakémkoli doplňku. Vzhledem k tomu, že běžné léčby rakoviny, jakoje chemoterapie a radioterapie, také silně vyčerpávají imunitní systém a snižují kvalitu života,není překvapením, že jedním z nejčastěji hlášených přínosů užívání přípravku ImunoBran je, žemůže přispět ke zvýšení kvality života během těchto léčebných postupů snížením některýchvedlejších efektů.

Q: Měl by být ImunoBran MGN-3 vynechán, má-li pacient autoimunitní onemocnění?

Autoimunitní onemocnění jsou takové stavy, v nichž imunitní systém napadá své vlastní tělo -ztrácí schopnost rozlišovat mezi sebou a jinými. Příklady autoimunitních onemocnění jsourevmatoidní artritida, roztroušená skleróza, lupénka a Crohnova choroba. Pokud je problémvážný, lékaři předepisují imunosupresivní léky, aby oslabili závažnost tohoto útoku na sebesama. Imunosupresiva jsou také předepisována pro transplantace buněk, tkání nebo orgánů,aby se minimalizovalo odmítnutí imunitním systémem. Takže pokud užíváte imunosupresivníléky, pak je zjevně doporučeno NEPOUŽÍVAT ImunoBran, nebo se nejprve poradit se svýmlékařem. Důvodem může být to, že autoimunitní onemocnění mají tendenci mít sníženouaktivitu NK-buněk a podstatně fluktuující čísla makrofágů. Za takových okolností můžeImunoBran pomoci zvýšit aktivitu NK-buněk a pomoci zmírnit výkyvy makrofágů. Avšakaktivace aktivity bílých krvinek předtím, než jsou výkyvy dostatečně sníženy, může příznakyzhoršit po dobu přibližně měsíce po zahájení podávání přípravku ImunoBran. Z tohoto důvoduje doporučeno začít s malou dávkou a velmi pomalu ji zvyšovat a pečlivě pozorovat symptomy.Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je protizánětlivý účinek přípravku ImunoBran.Doktor Yuzo Endo, poradce společnosti Daiwa Pharmaceutical, původně začal užívatpřípravek ImunoBran na svoji revmatoidní artritidu. Byl tak ohromen výsledkem, že začalzkoumat další aspekty tohoto doplňku (viz Protizánětlivý efekt ImunoBranu).

Q: Mohl by být ImunoBran MGN-3 užitečný při léčbě lupénky?

Neexistují žádné klinické studie ani případové studie o účinku přípravku ImunoBran nalupénku, což je autoimunitní stav kůže. Přestože ImunoBran má imunomodulační aktivitu apotlačuje zánět tím, že zvyšuje aktivitu NK-buněk a podporuje proliferaci B a T buněk, a takésnižuje tvorbu zánětlivých cytokinů, patogenní mechanismus lupénky nebyl objasněn, a protoje těžké přesně vědět, co může být užitečné, ačkoli se věří, že strava, stres a infekce spolu sgenetikou jsou důležité faktory. Standardní léčba lupénky obecně zahrnuje protizánětlivé neboimunosupresivní prostředky. Takže i když se očekává, že přípravek ImunoBran bude přilupénce účinný, je také možné, že podporou imunity může zhoršit zánět. Proto, když pacienttrpí lupénkou, začne s malým dávkováním a pečlivě sleduje příznaky. Pokud se zlepší stav,měla by být dávka regulována mezi 1 až 3 dávkami 1000mg denně. Pokud se podmínkyzhorší, užívání ImunoBranu by mělo být zastaveno.

Q: Mohu používat ImunoBran s léky X, Y, nebo Z?

Jako u každého jiného přípravku by bylo možné testovat přípravek ImunoBran s každým zdesítek tisíců dostupných léků. Nicméně pochopení, že ImunoBran je stravitelný přípravek zotrub a že byl bez problémů užíván desítkami tisíc lidí po celém světě, z něj činí velmibezpečný přípravek bez hlášených kontraindikací, samozřejmě s výjimkou imunosupresiv.Rovněž prošel přísnými testy nemocničního hodnocení. Vždy se doporučuje s jakýmkolipřípravkem (nebo opravdu radikální změnou stravy), informovat svého lékaře.

Q: Co určuje cenu přípravku ImunoBran MGN-3?

Ačkoli ImunoBran jsou "pouze" předem rozštěpené rýžové otruby, které byly frakcionovány provýběr určitých velikostí molekul, samotný proces je poměrně složitý a probíhá za podmínek,které jsou farmaceuticky řízené. Také výtěžek ImunoBranu z rýžových otrub během tohotoprocesu je ve skutečnosti velmi malý. Díky tomu je ImunoBran nákladným produktem. Přidejtek tomu výdaje na vývoj produktů a výzkum, které společnost Daiwa Pharmaceutical vynaložilav průběhu let, a začnete rozumět vynaloženým nákladům. V budoucnu se bude tato cenapostupně snižovat, jelikož výdaje na vývoj budou navráceny, nemocnice nesou větší procentonákladů na výzkum a výroba se zvýší.

Q: Proč mají 1000mg sáčky ImunoBranu čistou hmotnost 2000mg?

Každý sáček obsahuje 1000 mg aktivního přípravku ImunoBran, zatímco tablety obsahují 250mg aktivního přípravku ImunoBran. Zbytek váhy pro každou z nich je z pomocných látek, kterése přidávají k stabilizaci přípravku, pomáhají udržet jej společně (pro tablety), pomáhají muproudit (pro sáčky) a udržují ImunoBran suchý (je velmi hydrofilní). Tyto přísady najdete vsekci ingrediencí na tomto webu.

Q: Je rozdíl v účinnosti sáčků a tablet?

Výrobci přípravku ImunoBran MGN-3 zajistili, že neexistuje žádný rozdíl v účinnosti mezijednotlivými formami ve kterých je ImunoBran nabízení. Takže užívání 4 tablet je zcela stejnéjako užívání jednoho sáčku: obojí obsahuje 1000 mg přípravku ImunoBran. (Tablety jsouvhodnější pro pacienty s menším dávkováním a pro ty, kteří se nechtějí zaobíratrozmícháváním prášku v polovině sklenice s vodou.) Nicméně vzhledem k tomu, že sáčky jsourychleji vstřebány, měly by být v ideálním případě použity dvacet minut po jídle. Tablety je třebaužívat spolu s jídlem.

Q: Jaké množství přípravku ImunoBran MGN-3 mám užívat?

Obecně platí, že vyšší dávky přípravku ImunoBran mají tendenci dosáhnout optimální hladinyimunitního systému nebo normalizace mnohem rychleji než nižší dávky, a proto se doporučujípro závažnější stavy, kdy je důležitá rychlost obnovy. Dávky se mohou pohybovat od 500 mgdenně (poloviční sáček nebo 2 tablety) až do dávky 3000 mg denně (3 sáčky nebo 12 tablet)nebo více pro dospělé osoby běžné hmotnosti. Poměrně zdravý dospělý, nebo někdo s mírnýmnachlazením nebo infekcí, by měl užívat 500 mg denně pro obecnou imunitní ochranu aprevenci nemocí. Pro závažnější imunitní nedostatečnost nebo pro rychlejší zotavení by bylozapotřebí 1 sáček denně (4 tablety nebo 15 mg / kg / den), zatímco u velmi závažnýchimunitních nedostatků, jako jsou ty, které jsou spojeny s rakovinou, by pacient měl užívat 3sáčky (12 tablet nebo 45 mg / kg / den) po dobu 2 měsíců a poté snížit na udržovací dávku 1sáček (4 tablety). (Pokud během udržovací dávky podstoupíte zákroky jako je chemoterapienebo radioterapie, je vhodné zvýšit množství znovu na plné 3 gramy denně nebo více od týdnepřed léčbou až do doby několika týdnů po zákroku.). Vždy je lepší rozdělit dávkování po celýden mezi jídla, například někdo, kdo užívá 3 sáčky nebo 12 tablet denně by měl mít 1 sáčeknebo 4 tablety se třemi hlavními jídly dne - snídaně, oběd a večeře.

Q: Pokud přestanu a znovu začnu užívat doplněk ImunoBran, jaké množství si mám vzít?

Ti, kteří užívají gram (1 000 mg nebo 4 tablety) nebo více přípravku ImunoBran denně,dosáhnou po dvou měsících optimální imunitní modulaci. Pokud je užívání přípravkuImunoBran kdykoli přerušeno, funkce imunitního systému se zpravidla během měsíce zpomalína původní oslabenou úroveň kvůli pokračujícím imunosupresivním faktorům, jako je přítomnostonemocnění, špatná strava, stres, toxicita atd. Proto je vhodné, nepřerušovat užívání přípravkuImunoBran na více než jen velmi občasné nevyhnutelné období několika dnů.

Q: Kdy mohu bezpečně přestat užívat ImunoBran?

ImunoBran MGN-3 nemá v průběhu času žádnou hyporesponsivitu nebo maximální dobupoužití, a proto může být užíván trvale. Náklady na dlouhodobé doplnění však mohou býtvelmi vysoké a mnoho lidí chce vědět, kdy jej může přestat užívat. Pokud jste jej užívali naurčitý stav a tento stav byl úspěšně vyléčen, může být podávání přípravku ImunoBranzastaveno nebo může pokračovat velmi malá udržovací dávka. Pokud stav trvá neboprobíhá, je pravděpodobně lepší pokračovat v užívání. Při zastavení léčby přípravkemImunoBran se vždy doporučuje přijmout zdravý životní styl, aby se maximalizovala hladinaimunitního systému. Zde naleznete několik doporučení.

Q: Mohu snížit dávky chemoterapie, když užívám ImunoBran?

Některé výzkumy naznačují, že pokud se zvýší schopnost těla samo za sebe bojovat, dávkychemoterapie mohou být sníženy. Zatímco toto bylo pokusně ukázáno v některých studiíchna zvířatech, nedoporučujeme to. Vždy konzultujte se svým onkologem.

Q: Pokud podstupuji chemoterapii/radioterapii a rozhodnu se k tomu užívat ImunoBran, kdy s ním mám začít?

Čím dříve, tím lépe, za předpokladu že váš onkolog nevznese námitky. Budete-li mít silnýimunitní systém při prvním zahájení chemoterapie, učiní to léčbu chemoterapií neboradioterapií mnohem jednodušší při mírnějších vedlejších účincích. Měli byste začít okamžitěs vyšší dávkou 3 g nebo sáčků denně, abyste co nejrychleji normalizovali imunitní systém.Obvykle lze snížili dávku přípravku ImunoBran na 1 sáček nebo 1 gram denně po 2 měsících,ale v případě prodlouženého období chemoterapie nebo radioterapie se doporučuje, abystezůstali na této vyšší dávce v průběhu léčby, abyste pomohli zmírnit nežádoucí účinky. (Videálním případě by měla být vysoká dávka podávána od jednoho týdne před léčbou až podva týdny po ní.)

Q: Mohou ImunoBran MGN-3 užívat děti?

ImunoBran je bezpečně a úspěšně užíván dětmi všech věkových kategorií. Dávky seobvykle snižují v závislosti na jejich hmotnosti a hmotnosti dospělých. Tak například dítě,které váží 20 kg, může užívat asi třetinu nebo čtvrtinu dávky pro dospělé.

Q: Mohou ImunoBran užívat těhotné ženy?

Těhotné ženy užívají ImunoBran bez jakýchkoli problémů. Nicméně společnost DaiwaPharmaceutical nám sdělila, že stejně jako u jakéhokoli produktu nebo potraviny, jakkoliv sezdají být bezpečné, dokud nebudou provedeny rozsáhlé testy na těhotných ženách, nemohoupodpořit užívání doplňku ImunoBran pro tuto skupinu.

Q: Mohu dát ImunoBran MGN-3 svým domácím zvířatům?

Mnozí lidé dali ImunoBran svým domácím miláčkům k posílení imunitní funkce. Slyšeli jsme opodání savcům a ptákům, i když jsme si jisti, že nás brzy kontaktuje někdo, kdo jej podáváleguánovi (méně rozvinuté formy života, jako jsou ryby, mají primitivnější imunitní systém, a takby nebylo doporučeno). Opět platí, že stejně jako u dětí musí být dávky zmenšeny podlehmotnosti. Použijte vzorec 15 mg / kg / den tak, aby dávka odpovídala dospělému člověku,který užívá 1000 mg nebo 1 sáček denně.

Q: Prostoupí ImunoBran Hematoencefalickou bariérou?

Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že přípravek ImunoBran může projíthematoencefalickou bariérou. ImunoBran má velkou molekulární hmotnost, mnohem větší nežglukóza, která může touto bariérou projít, a proto je nepravděpodobné, že by mohl proniknout.Znamená to, že ImunoBran není pro někoho s abnormálním buněčným růstem v mozkuužitečný? Ne. ImunoBran je stále prospěšný, protože mozek nemá oddělený imunitní systémod těla, takže zesílený imunitní systém bude do jisté míry prospěšný pro všechny oblasti těla.Ačkoli NK-buňky obecně nemigrují přes hematoencefalickou bariéru, jakýkoliv abnormální růstv mozku by měl odpovídajícím způsobem zvýšenou vaskularizaci (a to je více náhodnou nežnormální vaskularizace), a tak je pro NK-buňky pravděpodobnější, že budou schopnydosáhnout těchto abnormálních buněk. Jak již bylo řečeno, údaje o účinku přípravkuImunoBran na mozkové růsty jsou málo dostupné, i když určitě pomůže s kvalitou života těchtopacientů. (Informace od Dr. Enda v Japonsku.)

Q: Může se ImunoBran užívat při transplantaci kmenových buněk?

Když někdo podstupuje terapii kmenovými buňkami, je vždy na imunosupresivech, abypomohla snížit riziko odmítnutí kmenových buněk. Během tohoto období by se nemělo užívatnic, co by zvyšovalo imunitní funkci. Jakmile jsou kmenové buňky přijaty a imunosupresivajsou zastavena, pokud je váš lékař spokojen, může být přípravek ImunoBran užíván, abypomohl znovu normalizovat imunitní systém.

Q: Je ImunoBran sterilním produktem?

Stejně jako ostatní přírodní doplňky stravy, ImunoBran není sterilní produkt. Ve skutečnostiby každý proces sterilizace, který obvykle zahrnuje vysoké teploty a případné tlaky,denaturoval produkt. Je však vyráběn ve farmaceutické laboratoři a je balen vysoce kvalitníbaličkou. Takže i když je v tomto produktu extrémně nízký obsah bakterií, stále by to bylklasifikován jako velmi čistý ve srovnání s jinými doplňky na trhu. ImunoBran neobsahuježádné škodlivé bakterie.

Q: Lze si ImunoBran MGN-3 vyrobit doma?

Výroba ImunoBranu je bohužel mnohem složitější než jen míchání hub shitake s rýžovýmiotrubami. Enzymy musí být z hub izolovány, smíchány s rýžovými otrubami a potom postanoveném čase se frakcionují nízkomolekulární sloučeniny výsledných polysacharidů skrátkým řetězcem. Tento proces je proto příliš složitý, aby mohl být prováděn v kuchyni.

Q: Je ImunoBran MGN-3 testován na zvířatech?

Jako japonská společnost měla společnosti Daiwa Pharmaceutical legálně nařízeno provést zbezpečnostních důvodů test LD50 na zvířatech. Jedná se o jednorázový test na krysách,kterým musí projít všemi nové produkty. I když je tento test politováníhodný, protože některékrysy jsou usmrceny, je to nevyhnutelný a zákonný požadavek. Bez údajů o bezpečnostiLD50 by žádná etická komise nemocnice neprováděla žádné lidské studie nebo studie sImunoBranem a přípravek by určitě nebyl dostupný veřejnosti. Další experimenty na zvířatech(opět s potkany), které tato společnost provedla s ImunoBranem, jsou "subchronické" testypro studium vedlejších účinků a aktivace imunitního systému. Během těchto testů není zabitožádné zvíře. Daiwa je odhodlána jednat jak eticky, tak zodpovědně a vždy omezujeexperimenty na zvířatech na absolutním minimu.

Q: Obsahuje ImunoBran MGN-3 geneticky upravené složky?

Absolutně ne. ImunoBran není geneticky upravován žádným způsobem a neobsahuje žádnégeneticky upravené složky.

Q: Představují hodnoty arsenu v produktu ImunoBran MGN-3 problém?

Většina potravin obsahuje trochu minerálního arsenu, stejně jako mnoho minerálů. Obsaharzenu v přípravku ImunoBran je 3 ppm nebo méně - což činí 9 μg denně při denní dávcepřípravku ImunoBran 3 g / den. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní norma WHO proanorganický arzen (vysoký toxický druh) je stanovena na 107 μg denně pro osobu s tělesnouhmotností 50 kg, množství v ImunoBranu je jistě v bezpečné zóně.Nicméně, vzhledem k tomu, že procento arzenu v ImunoBranu, stejně jako u jinýchpotravinářských látek, má nízkou toxickou organickou rozmanitost, množství nebezpečnéhoarzénu bude ještě menší část bezpečnostního limitu, což vede k tomu, že arzénová toxicita nenípro ImunoBran problémem. Bezpečnost přípravku ImunoBran je navíc podpořena studiímutagenity a řadou toxikologických studií, které nikdy nezaznamenaly žádné toxické nebonebezpečné vedlejší účinky. Více informací o obsahu arzénu v ImunoBranu naleznete zde.

Q: Je zde jakékoliv riziko, že je ImunoBran MGN-3 radioaktivní po jaderné nehodě japonské Fukushimy?

Nejen že se výrobní závod firmy Daiwa nachází několik set kilometrů od Fukushimy, alesamozřejmě každá šarže přípravku ImunoBran MGN-3 je testována na záření a všechnytesty byly cela jasně. ImunoBran je prodávaný v Evropě přes Německo a v této zemi jsouvelmi přísné radiační testy.

Q: Proč jsou agenti prodávající ImunoBran MGN-3 tak neochotní prezentovat jeho výhody?

Ve většině evropských zemí není pro agenty, které prodávají jakýkoliv doplňkový výživovýpřípravek legální vydávat medicínská prohlášení. ImunoBran se proto prodává jednoduše jakodoplněk, který může pomoci podpořit slabé imunitní systémy. Ve Spojených státech se zdá, žepromotéři mají volnost říkat trochu více, ačkoli nedávno dostala společnost Lane Labs v USAzákazi přípravek prodávat kvůli tvrzení, které pro něj učinili.

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.