Z laboratorium do pacjenta: rosnące zastosowanie arabinoksylanu z otrębów ryżowych (MGN-3 /Biobran) w immunoterapii nowotworowej

  • Mamdooh Ghoneum, Dept of Otolaryngology, Charles Drew University of Medicine and Science, USA
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2016

MGN-3/Biobran jest denaturowaną hemicelulozą otrzymywaną w wyniku reakcji hemicelulozy z otrębów ryżowych z licznymi, hydrolizującymi węglowodany enzymami z grzybów Shiitake. Od 24 lat zasadniczym celem naszych badań jest analizowanie bioterapeutycznych właściwości MGN-3 w terapii nowotworowej na podstawie jego zdolności do pobudzania układu odpornościowego. Badania były prowadzone in vitro a także w testach na zwierzętach i ludziach. Niniejsza praca koncentruje się na immunomodulacyjnych właściwościach MGN-3 i jego właściwościach jako czynnika antynowotworowego. Badania in vitro wykazały, że hodowanie ludzkich i mysich szczepów komórek nowotworowych z MGN-3 spowodowało spadek współczynnika przeżywalności komórek nowotworowych. Badania in vivo również wykazały, że preparat powoduje redukcję guzów w wielu modelach nowotworów u zwierząt, na przykład w przypadku raka żołądka, nerwiaka zarodkowego oraz niedokrwistości aplastycznej. Ponadto działanie antynowotworowe MGN-3 zostało wykazane w próbach klinicznych z udziałem ludzi oraz raportach przypadków chorobowych pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC), nowotworem postępującym oraz przerzutowym. U pacjentów leczonych terapią konwencjonalną wspomaganą MGN-3, w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie terapią konwencjonalną, stwierdzono: 1) rzadsze występowanie raka, 2) wyższy współczynnik przeżywalności i 3) lepszą jakość życia określaną poprzez poprawę aktywności fizycznej, wzrost apetytu, jakości snu oraz zmniejszenie bólu oraz lęku. Ten artykuł podsumowuje przedkliniczne i kliniczne badania preparatu MGN-3/Biobran od czasu jego opatentowania w 1992 roku. Rozliczne kliniczne badania dotyczące ludzkich i zwierzęcych nowotworów złośliwych wykazały, że MGN-3 jest silnym modyfikatorem odpowiedzi biologicznej (MOB). MGN-3 wzmacnia reaktywność cytotoksyczną komórek immunologicznych o działaniu antynowotworowym, takich jak komórki NK i CD8+ T, poprzez podniesienie ich ziarnistości, moduluje wytwarzanie interferonów IL-2 i IL-12, oraz jest naturalnym adiuwantem komórek dendrytycznych. Dlatego też MGN-3 może być stosowany w opartych na komórkach dendrytycznych szczepionkach przeciw infekcjom i nowotworom. Co istotne, MGN-3 jest wyjątkowym MOB, ponieważ jest preparatem bezpiecznym, nietoksycznym i nie powoduje hiporeaktywności. MGN-3 może stać się nowatorskim i obiecującym środkiem wspomagającym układ odpornościowy, uzupełniającym obecne procedury immunoterapeutyczne dla pacjentów onkologicznych. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.