Synergiczne apoptyczne działanie arabinoksylanu z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) i kurkuminy (kurkumy) na szczep komórek U266 ludzkiego szpiczaka mnogiego in vitro POPARTE BADANIAMI

  • M. Ghoneum, S. Gollapudi
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2011

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania synergicznego apoptycznego potencjału arabinoksylanu z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) i kurkuminy (kurkumy) na szczep komórek U266 ludzkiego szpiczaka mnogiego in vitro. Komórki U266 były hodowane z MGN-3 (50 lub 100µg/ml) i kurkuminą (2.5-10µM) przez 3 dni. Wpływ MGN-3 i kurkuminy na wzrost i przeżywalność komórek U266 for zostały ocenione za pomocą błękitu trypanu, analizy cyklu komórkowego nowotworu z wykorzystaniem testu MTT cytometrii przepływowej, oraz apoptozy. Zwiększanie wydzielania proapoptycznego białka Bax oraz antyapoptycznego białka Bcl2 zostało ustalone za pomocą metody Western blot. Podawanie wyłącznie MGN-3 lub kurkuminy powodowało zależne od dawki zahamowanie namnażania się komórek U266. Jednak po terapii obydwoma związkami zauważono efekt synergiczny, który najsilniejszy były przy podaniu dawki 100µg/ml MGN-3 plus 10µM kurkuminy. Synergia ta charakteryzowała się 87-procentowym wzrostem ilości komórek i 2,6-krotnym wzrostem udziału procentowego apoptycznych komórek U266. Analiza cyklu komórkowego wykazała 53-procentowy spadek w fazie G0-G1 przy podawaniu MGN-3 i kurkuminy (z 36% do 17%). Analiza wydzielania cząsteczek pro- i antyapoptycznego Bax i Bcl2 pozwoliła wykazać synergiczne działanie tych związków, jako że wydzielanie Bcl2 zmniejszyło się, natomiast wydzielanie Bax było większe. To z kolei zaowocowało sprzyjającym apoptozie mikrośrodowiskiem komórkowym. Wnioskujemy zatem, że MGN-3 i kurkumina współdziałają w indukowaniu apoptozy komórek U266. Niniejsze dane mogą stworzyć podstawę dla badań in vivo, które z kolei mogą mieć implikacje terapeutyczne. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.