Działanie ochronne niskiej frakcji molekularnej MGN-3, zmodyfikowanego arabinoksylanu z otrębów ryżowych, na ostre uszkodzenia wątroby poprzez zahamowanie wydzielania NF-kB i JNK/MAPK POPARTE BADANIAMI

  • Surina Zheng, Shunsuke Sugita, Shizuka Hirai, Yukari Egashira
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2012

D-galaktozamina wywołuje ostre zapalenie wątroby u zwierząt laboratoryjnych; wykazano, że ten rodzaj zapalenia wątroby może być zwalczany przez doustne i dootrzewne podawanie zmodyfikowanego arabinoksylanu z otrębów ryżowych (MGN-3) oraz aktywnej niskiej frakcji molekularnej wyizolowanej z MGN-3. Wykazaliśmy już, że w tym mechanizmie ochronnym pośredniczy częściowo obniżenie aktywności interleukiny 18 (IL-18). Niniejsze badanie po raz pierwszy wykazuje, że czynnik NF- κB, aktywowana mitogenami kinaza białkowa oraz CD14 biorą udział w działaniu supresyjnym niskiej frakcji molekularnej wyizolowanej z MGN-3 na zapalenie wątroby wywołane D-galaktozaminą. Laboratoryjnym szczurom Wistar (w wieku 4 tygodni, SLC) podano dootrzewnie MGN-3 lub niską frakcję molekularną wyizolowaną z MNG-3. Następnie, podano im D-galaktozaminę w dawce 400 mg/kg na godzinę. Poziom aktywnych w surowicy transaminaz (ALT i AST) był znacząco wyższy po podaniu D-galaktozaminy: zmiany te zostały złagodzone MGN-3 oraz niską frakcją molekularną. Co więcej, niska frakcja molekularna zniosła osłabienie działania inhibitora kinazy κB wywołane D-galaktozaminą a to z kolei było związane z zahamowaniem aktywacji czynnika NF κB. Ponadto, wydzielanie w wątrobie fosforylowanej aktywowanej stresem kinazy białkowej / kinazy JNK (c-jun N-terminal kinase) po podaniu D-galaktozaminy było wyraźnie większe a niska frakcja molekularna zredukowała ten wzrost. Odkryliśmy także, że podanie D-galaktozaminy powodował ekspresję TLR4 oraz CD14 mRNA, natomiast niska frakcja molekularna znacząco hamowała ekspresję CD14 mRNA. Wyniki te sugerują, że właściwości niskiej frakcji molekularnej zwalczające zapalenie wątroby wywołane D-galaktozaminą mogą być powiązane z inhibicją czynnika NF- κB, fosforylacją komórek NK i ekspresją genu CD14. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.