Modulacja odporności antynowotworowej za pomocą środków naturalnych: hamowanie wytwarzania regulacyjnych limfocytów T za pomocą arabinoksylanu u pacjentów z litymi guzami miejscowymi i przerzutowymi POPARTE BADANIAMI

  • P. Lissoni, G. Messina, F. Brivio, L. Fumagalli, L. Vigore, F. Rovelli, L. Maruelli, M. Miceli, P. Marchiori, G. Porro, M. Held, G. di Fede, T Uchiyamada
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2008

W ostatnich latach, pojawiło się wiele naturalnych środków, szczególnie pochodzących z aloesu i otrębów ryżowych, modulujących układ odpornościowy w walce z guzami. Nie mniej jednak, głównym problemem związanym z naturalnymi środkami antynowotworowymi jest opisanie immunologicznego mechanizmu ich działania w odniesieniu do najnowszych osiągnieć immunobiologii nowotworowej.

Naukowcy uważają obecnie, że główną przyczyną braku skutecznej reakcji antynowotworowej u pacjentów z zaawansowanym rakiem jest działanie subpopulacji limfocytów Th (CD4), które tłumią antynowotworowe działanie tak zwanych regulacyjnych limfocytów T (T reg), które można zidentyfikować klinicznie jako komórki CD4*CD25*.

Na tej podstawie zaplanowano badanie mające ocenić wpływ arabinoksylanu z ekstraktu otrębów ryżowych na liczbę i odsetek komórek T reg u pacjentów z guzem litym w stosunku do różnych subpopulacji limfocytów. Badanie objęło 22 pacjentów nowotworowych z których 16 miało nieuleczalnego litego guza przerzutowego. Pacjentom podawano doustnie arabinoksylan w dawce 2000mg/dziennie przez pierwszy miesiąc, a następnie w dawce 1000 mg/dziennie przez kolejny miesiąc. U każdego pacjenta zmierzyliśmy za pomocą przeciwciał monoklonalnych całkowitą liczbę limfocytów, limfocytów T (CD3*), limfocytów Th (CD4*), cytotoksycznych limfocytów T (CD8*), komórek NK (CD16*CD56*), limfocytów T reg (CD4*CD25*) oraz stosunek Th/T reg przed i po dwóch miesiącach terapii. W trakcie terapii nie zaszła istotna zmiana w średniej liczbie limfocytów, CD3*, CD8* ani komórek NK. Z jednej strony, średnia liczba limfocytów Th wzrosła a limfocytów T reg zmalała w trakcie terapii, chociaż żadna z tych zmian nie była statystycznie istotna. Natomiast z drugiej strony, średni stosunek Th/T reg poprawił się znacząco po terapii arabinoksylanem. Oprócz wcześniej już udowodnionego działania modulującego MGN-3 na funkcjonowanie komórek NK, niniejsze badanie pokazuje, że arabinoksylan może hamować wytwarzanie komórek T reg, które odpowiadają za immunosupresję związaną z nowotworem, skutkując poprawą odporności antynowotworowej.

Jeśli dalsze badania potwierdzą te wyniki, arabinoksylan będzie mógł być skutecznie łączony z chemioterapią w celu modulowania nie tylko cytotoksycznego niszczenia komórek rakowych, ale także poprawy kondycji układu odpornościowego. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.