Modyfikowany arabinoksylan z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) zwiększa wywołaną drożdzami apoptozę ludzkich komórek raka piersi in vitro POPARTE BADANIAMI

  • M. Ghoneum and S. Gollapudi
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2005

Donieśliśmy niedawno, że fagocytoza zabitych Saccharomyces cerevisiae, drożdży piekarskich, indukowała apoptozę w ludzkich komórkach raka piersi z linii MCF-Z, ZR- 75-1 i HCC70. W niniejszym badaniu oceniliśmy wpływ terapii MGN-3, modyfikowanym arabinoksylanem z otrębów ryżowych, na fagocytozę i indukowaną drożdżami apoptozę w komórkach raka piersi. Komórki nowotworowe hodowano z drożdżami w stosunku 1:10 w obecności lub nieobecności MGN-3 oraz zmierzono odsetek fagocytarnych i apoptycznych komórek nowotworowych przy pomocy cytometrii przepływowej i preparatów z cytowirówki. Komórki nowotworowe poddane działaniu MGN-3 wykazywały większą przyczepność (200%) i absorpcję (313%) drożdży przez komórki MCF-7 po półgodzinie w porównaniu z komórkami bez MGN-3. Co więcej, dodatek MGN-3 spowodował 2-krotne zwiększenie odsetka apoptycznych komórek MCF-7, 2,5-krotne – komórek ZR-75 oraz 1,8-krotne – komórek HCC70. Wpływ MGN-3 zależał od dawki i wiązał się ze zwiększoną aktywacją kaspaz 8, 9 i 3 w komórkach HCC70. Dane te pokazują, że MGN-3 przyspiesza indukowaną fagocytozą apoptozę komórek nowotworowych, co może doprowadzić do stworzenia innowacyjnej strategii terapeutycznej w leczeniu raka piersi. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.