Modyfikowany arabinoksylan z otrębów ryżowych, MGN-3/Biobran, uwrażliwia przerzutowe komórki raka piersi na paklitaksel in vitro

  • Mamdooh Ghoneum, Nariman K. Badr El-Din, Doaa A. Ali and Mai Alaa El-Dein
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2014

Pojawia się rosnące zainteresowanie terapiami alternatywnymi, które redukują toksyczność chemioterapii poprzez zmniejszenie stężenia leku przy jednoczesnym utrzymaniu działania antynowotworowego. Poprzednie badania wykazały, że arabinoksylan z otrębów ryżowych, MGN-3/Biobran, uwrażliwia komórki raka piersi na działanie daunorubicyny. W niniejszym badaniu oceniliśmy dalsze zdolności MGN-3 do uwrażliwiania komórek na inny składnik chemioterapii, paklitaksel. Materiały i metody: pierwotne komórki MCF-7 (ludzkie komórki raka piersi) oraz przerzutowe komórki 4T1 (mysie komórki raka piersi) były hodowane z różnym stężeniem paklitakselu w obecności lub nieobecności MGN-3. Przebadano przeżywalność komórek, uszkodzenia DNA oraz mnożenie się komórek. Rezultaty: MGN-3 zwiększył wrażliwość obu typów komórek nowotworowych na paklitaksel ponad 100-krotnie. Jeśli chodzi o mechanizm działania, MGN-3 współpracuje na zasadzie synergii z paklitakselem powodując uszkodzenie DNA, wzmacniając apoptozę oraz hamując mnożenie się komórek 4T1. Wniosek: nasze dane pokazują, że MGN-3 jest skutecznym preparatem zwiększającym chemoczułość i może stać się innowacyjnym adiuwantem w terapii przerzutowego raka piersi. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.