Wzmocnione Biobranem dojrzewanie ludzkich komórek dendrytycznych pochodnych monocytów POPARTE BADANIAMI

  • D.Cholujova, J.Jakubikova, J.Sedlak
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2009

Biobran, modyfikowany enzymatycznie arabinoksylan z otrębów ryżowych, został przebadany pod kątem swojego wpływu na dojrzewanie in vitro komórek dendrytycznych. Niedojrzałe komórki dendrytyczne, otrzymane z monocytów krwi obwodowej poddanych działaniu lL-4 i GM-CSF, były następnie hodowane na mieszance cytokin wspomagających dojrzewanie 1 (TNF-alfa, lL-1[5 i 1L-6) lub mieszance 2 (LPS i IFN-y), żeby mogły z nich powstać dojrzałe komórki dendrytyczne (odpowiednio matDC1 i matDC2). Zastosowano różne stężenia Biobranu (10, 100, 400 i 1000 μg/ml) w obecności lub przy braku odpowiedniej mieszanki, żeby móc ocenić wpływ Biobranu na procesy dojrzewania komórek dendrytycznych. Biobran spowodował dojrzewanie niedojrzałych komórek dendrytycznych, ponieważ komórki hodowane z IL-4/GM-CSF/b obniżały poziom antygenów CD14 i CD1a na powierzchni komórki i znacząco zmniejszały ekspresję markera dojrzałości CD83. Zauważono także zwiększenie gęstości powierzchniowej kostymulujących cząsteczek CD80 i CD86 na niedojrzałych komórkach dendrytycznych w obecności Biobranu. Co więcej, Biobran indukował funkcjonalne dojrzewanie niedojrzałych komórek dendrytycznych, co zostało potwierdzone przez mniejszą aktywność endocytotyczną niedojrzałych komórek dendrytycznych. Ponadto, Biobran wzmocnił wpływ mieszanin cytokin na dojrzewanie, jako że zarówno matDC1 jak i matDC2 wystawione na działanie Biobranu całkowicie straciły CD14 i zwiększyły ekspresję antygenów CD83, CDS0 i CD86 w porównaniu z komórkami dendrytycznymi dojrzewanymi wyłącznie z odpowiednią mieszanką wspomagającą dojrzewanie. Biobran zwiększył również ekspresję antygenu CD 123 we wszystkich podzbiorach komórek dendrytycznych. Co ciekawe, w komórkach matDC2 dojrzewanych w obecności Biobranu (400ug/ml) zauważono wyższą ekspresję antygenu CD123 i niższą CD11 na powierzchni komórki, fenotyp reprezentowany przez CD11c i CD123 plazmacytoidalnych komórek dendrytycznych. Dane te wskazują, że Biobran jest silnym środkiem modulującym dojrzewania komórek dendrytycznych i sugerują, że Biobran może być przydatnym środkiem tworzącym środowisko wspomagające dojrzewanie komórek dendrytycznych. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.