Arabinoksylan z otrębów ryżowych (MGN-3) wzmacnia efekty terapii interwencyjnej w leczeniu raka wątrobowokomórkowego: trzyletnie randomizowane badanie kliniczne POPARTE BADANIAMI

  • Mai Hong Bang, Tran Van Piep, Nguyen Tien Thinh, Le Huu Song, Trinh Tuan Dung, Le Van Truong, Le Van Don, Thai Doan Ky, Deyu Pan, Magda Shaheen and Mamdooh Ghoneum
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2010

Tło i cele: niniejsze badanie sprawdzało skuteczność arabinoksylanu z otrębów ryżowych (mGN-3) w połączeniu z terapią interwencyjną w leczeniu pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Pacjenci i metody: łącznie w badaniu wzięło udział 68 pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym ( I i II stopnia) i było to badanie podwójnie ślepe. Pacjentów podzielono losowo za pomocą generowanej komputerowo listy na dwie grupy, z których pierwsza miała zostać poddana wyłącznie terapii interwencyjnej (30 pacjentów, grupa kontrolna), natomiast druga miała otrzymywać terapię interwencyjną oraz MGN-3 (38 pacjentów). Terapia interwencyjna polegała na przeztętniczej chemoembolizacji jodowanym olejem makowym (lipidolem) (ang. TOCE) lub połączeniu wspomnianej chemoembolizacji z przezskórnym wstrzykiwaniem etanolu (PWE). Wyniki: u pacjentów z grupy, w której zastosowano terapię interwencyjną połączoną z MGN-3 zauważono: (i) rzadsze występowanie choroby – u 31,6% (12 / 38 pacjentów) w porównaniu z 46,7% (14 / 30) w grupie kontrolnej; (ii) większą przeżywalność po drugim roku – 35% w porównaniu z 6,7% w grupie kontrolnej; (iii) znacząco niższy poziom alfa-fetoproteiny (AFP) – 38-procentowy wzrost (p=0,()001) w odniesieniu do poziomu linii bazowej, podczas gdy w grupie kontrolnej nie odnotowano istotnej zmiany; oraz (iv) znaczne zmniejszenie objętości guza podczas gry w grupie kontrolnej nie zauważono znaczącej zmiany. Analiza wyników odpowiednio do każdej metody terapii interwencyjnej pokazała, że podgrupy po terapii interwencyjnej z MGN-3 wykazywały lepszą odpowiedź na leczenie w każdym przebadanym aspekcie niż podgrupy po samej terapii interwencyjnej. Natomiast u pacjentów z podgrupy leczonej przy pomocy MGN-3, TOCE oraz PWE zauważono większą redukcję poziomów AFP i dłuższy czas przeżywalności niż w podgrupie, w której zastosowano MGN-3 i TOCE. Wniosek: w połączeniu z terapią interwencyjną, MGN-3 może okazać się przydatny w leczeniu raka wątrobowokomórkowego a powyższe rezultaty uzasadniają konieczność dalszych badań w wielokrotnych testach klinicznych. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.