Arabinoksylan z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) zapewnia ochronę przed napromieniowaniem γ całego ciała u myszy poprzez odbudowę tkanek krwiotwórczych POPARTE BADANIAMI

  • Mamdooh Ghoneum, Nariman K. Badr El-Din, Salma M. Abdel Fattah and Lucilene Tolentino
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2012

Celem niniejszej pracy jest przebadanie właściwości ochronnych MGN-3 na ogólny stan tkanek krwiotwórczych po napromieniowaniu ƴ. Wykazano, że MGN-3 jest arabinoksylanem z otrębów ryżowych, który posiada silne właściwości antyoksydacyjne i modulujące układ immunologiczny. Szwajcarskim myszom albinosom podano MGN-3 przed napromieniowaniem a następnie kontynuowano podawanie MGN-3 przez 1 lub 4 tygodnie. Wyniki porównano z myszami, które zostały wyłącznie napromieniowane (promieniami 5 Gy), otrzymywały wyłącznie MGN-3 (40 mg/kg) i z grupą kontrolną (nieotrzymującą ani promieniowania, ani MGN-3). W 1 i 4 tygodniu po napromieniowaniu przebadano różne wskaźniki hematologiczne, histopatologiczne i biochemiczne. U myszy wystawionych wyłącznie na działanie napromieniowania zanotowano istotny spadek w kompletnej morfologii krwi z wyjątkiem neutrofilii. Ponadto, badania histopatologiczne wykazały ubogokomórkowość ich szpiku kostnego a także znaczące zmniejszenie zależnego od wagi rozmiaru śledziony oraz ilości megakariocytów. Natomiast podanie MGN-3 przed terapią spowodowało, że kompletna morfologia krwi powiązane z całkowitą komórkowością szpiku kostnego została ochroniona przed uszkodzeniami spowodowanymi napromieniowaniem, podobnie jak wspomniane wcześniej zmiany w śledzionie. Co więcej, MGN-3 nasilił aktywność antyoksydacyjną u myszy, których całe ciało zostało napromieniowane, a także zapewnił ochronę przed spowodowaną napromieniowaniem utratą masy ciała i organów. Podsumowując, MGN-3 może chronić komórki macierzyste w szpiku kostnym, co pozwala zasugerować przyszłe użycie MGN-3/Biobranu w terapii wspomagającej zwalczanie poważnych negatywnych skutków ubocznych związanych z radioterapią.

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.