Arabinoksylan z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) wzmacnia działanie komórek NK — wywołana cytotoksyczność w zwalczaniu nerwiaka płodowego w badaniach in vitro i in vivo POPARTE BADANIAMI

  • Anton Pérez-Martínez, Jaime Valentín, Lucía Fernández, Enrique Hernández-Jiménez, Eduardo López—Collazo, Petra Zerbes, Ellen Schworer, Fernando Nuňéz, Inmaculada Génesis Martín, Hannah Sallis, Miguel Ángel Díaz, Rupert Handgretinger & Matthias Manuel Pfeiffer
  • (edited by Chris Gutch PhD.)
  • 2015

Cele: cytotoksyczne działanie komórek NK odgrywa znaczącą rolę w naturalnej immunologicznej obronie przed nowotworami złośliwymi. Komórki NK okazują się być skutecznym narzędziem w nowotworowych terapiach odporności nabytej. Arabinoksylan z otrębów ryżowych (MGN-3/Biobran) jest nazywany modyfikatorem odpowiedzi biologicznej, który może wzmacniać cytotoksyczne działanie komórek NK. Niniejsze opracowanie oceniło wpływ MGN-3/Biobranu na aktywację, proliferację i cytotoksyczność komórek NK w zwalczaniu komórek nerwiaka płodowego. Metody: komórki NK zostały wzbogacone kulkami magnetycznymi i poddane modulacji MGN-3/Biobranem. Aktywacja komórek NK została oceniona przez analizę ich fenotypu a możliwości ich proliferacji zostały prześledzone. Właściwości cytotoksyczne in vitro aktywowanych komórek NK były testowane na szczepach komórek K562, Jurkat, A673, NB1691, A-204, RD i RH-30, natomiast właściwości cytotoksyczne in vivo na szczepie komórek NB1691. Wyniki: modulacja komórek NK MGN-3/Biobranem spowodowała większą ekspresję związanych z aktywacją receptorów CD25 i CD69 niż w przypadku komórek niemodulowanych (P < 0.05). Ekspresja NKG2D, DNAM, NCRs i TLRs pozostała bez zmian. Całonocna modulacja MGN-3/Biobranem zwiększyła aktywność cytotoksyczną komórek NK w stosunku do wszystkich szczepów komórek testowanych in vitro i spowolniła wzrost nerwiaka płodowego in vivo. W mechanizmie tym nie pośredniczy zanieczyszczenie lipopolisacharydami w MGN-3/Biobranie. Ponadto, dodatek MGN-3/Biobranu pomagał w powiększaniu się komórek NK i zmniejszał komórki T in vitro. Wnioski: nasze dane wskazują, że MGN-3/Biobran zwiększa ekspresję markerów aktywacji, moduluje aktywność cytotoksyczną komórek NK w stosunku do nerwiaka płodowego in vitro oraz in vivo, i selektywnie wzmacnia powiększanie się komórek NK. Rezultaty te mogą w przyszłości okazać się przydatne w terapii nerwiaka płodowego komórkami NK. 

We use cookies to improve your experience on our website. For more details see our cookie policy.

Like many other websites, we use cookies to provide enhanced functionality and track the usage of our websites with Google Analytics, and some of our third-party advertisers might use them to deliver adverts tailored to what they think you might be interested in.

What are cookies?

Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends these information back to the website which originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies

By using this website you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?

Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. We do not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?

Majority of browsers have been originally set to automatically accept cookies. This settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend you to adjust every browser on each of them to your preferences regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?

Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.